Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Afvandingsmodel

Afvanding 3D_Færdigvej.png

 

Indhold

Opgavebeskrivelse

3D-model som indeholder alle afvandingsdata, interne og eksterne.

Modellen skal vises som rumlige elementer indeholdende alle data vedr. koter og dimension på brønde, ledninger mv. Koter  og promillefald på ledninger vises som tekst, på lag for sig.

 

Afgrænsninger

Entreprisegrænser. Modellen skal indeholder hele entreprisen.

Afvandingsdata for interimsveje skal projekteres i en separat model, hvor det tydeligt fremgår af filnavnet, at modellen indeholder afvanding for interimsveje.

 

Afvigelser

Hvad er ikke bygbart

I 3D-modellen skal det fremgå hvilke typetegninger, der skal anvendes hvis elementer i modellen ikke er bygbar.

 

Typetegninger

Typetegninger kan findes her: Typetegninger

 

Datanøjagtighed

Terrænkanter og eksterne afvandingskonstruktioner bygger på beregning til terrænopmålinger.

Interne afvandingskonstruktioner dannes ud fra vejprojektet.

Eksisterende afvandingskonstruktioner er ofte et skøn ud fra gamle vejkort og indtegnede dræn fra lodsejere.

 

Udviklingsniveauer

 
Udviklingsniveau 2     |     Udviklingsniveau 3     |     Udviklingsniveau 4     |     Udviklingsniveau 5

 

Udviklingsniveau 2

Vandskel vises som signaturer og mulige placeringer af regnvands- og grøftebassiner vises som 2D shapes. Eksisterende åbne og lukkede vandløb vises som streger.

Fagmodel navn: etape_oversigt_f2.afv.dgn

Afvanding udviklingsniveau2_etape_oversigt_f2.png
Afvanding udviklingsniveau2_oversigt_f2.pdfAfvanding udviklingsniveau2_oversigt_f2.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Udviklingsniveau 3

I udviklingsniveau 3 leveres 2 fagmodeller:
 
3.1 Fagmodel til udledningstilladelse
Vandskel vises som signaturer og mulige placeringer samt nummerering af regnvands- og grøftebassiner vises som 2D shapes. Udløbsledninger for bassiner vises som streger.
Eksisterende åbne og lukkede vandløb vises som streger. Vandløbsforlægninger, underføringer samt eksisterende underføringer vises som streger.
 
Fagmodel navn: etape_udledningstilladelse_f3.afv.dgn
 
3.2 Fagmodel til eksterne oplande
Oplandsgrænser med tilhørende arealer vises som signaturer. Pile der viser afløbsretning vises som streger.
 
Fagmodel navn: etape_oplandsgrænser_f3.afv.dgn
Afvanding_Udviklingsniveau3-etape_oplandsgrænser_f3_afv.png 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Udviklingsniveau 4

Ekstern afvanding skal projekteres i 3D. Modellen skal være forsynet med annotationer, som dæksel koter, koter på ind og udløb, faldpile, promille fald, brønd type og dimension,
brønd nr, betegnelser for brønde ud fra Vejdirektoratets typetegninger. Vandløbsnumre så der kan refereres mellem modellen og vandsynsprotokollen.
 
Fagmodel navn: etape_vandsynsprotokol_f3.afv.dgn
 Afvanding_Udviklingsniveau4-vandsynsprotokol_f3_afv.png

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

Udviklingsniveau 5

Ekstern og intern afvanding projekteres i 3D og leveres i 3 forskellige fagmodeller. Fagmodellerne 5.1 og 5.2 skal være forsynet med annotationer, som dæksel koter,
koter på ind og udløb, faldpile, promille fald, brønd type og dimension, brønd nr, betegnelser for brønde ud fra Vejdirektoratets typetegninger.
Vandløbsnumre så der kan refereres mellem modellen og vandsynsprotokollen.
 
5.1 Fagmodel med 3D brudlinjer
Ekstern og intern afvanding vises som 3D brudlinjer med indvendig bund for rør.
 
Fagmodel navn til udbud: Etape_stationering_f4.afv.dgn
 
Fagmodel navn under anlæg: Etape_stationering_f5.afv.dgn
 
Afvanding udviklingsniveau5-etape_3D_f5_afv.png


 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
5.2 Fagmodel med 3D-solids
Ekstern og intern afvanding vises som 3D-solids med faktiske mål for udvendig diameter og godstykkelse for brønde og ledninger.
 
Fagmodel navn til udbud: Etape_stationering_Solid_f4.afv.dgn
 
Fagmodel navn under anlæg: Etape_stationering_Solid_f5.afv.dgn
Afvanding udviklingsniveau5-etape_Solid 3D_f5_afv.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
5.3 Fagmodel med 3D brudlinjer til grundlag for ekspropriation og midlertidigt arbejdsareal
Ekstern afvanding vises som 3D brudlinjer med indvendig bund for rør. Fagmodellen skal IKKE være forsynet med annotationer eller vandløbsnumre.
Ind- og udløb samt brønde skal opskaleres 3 gange i forhold til den reelle størrelse. Dette er til grundlag for tegninger i målstok 1:1000.
 
Fagmodel navn til udbud: Etape_stationering_A1_f4.afv.dgn
 
Afvanding_Udviklingsniveau5-5_3eksterne ledninger til ekspro grænser.png 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Udseende

Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lag.

 

  
  
  
  
Afløbsbygværk m. olieudskiller, typetegning 26632RA - Afløb fra bassin
  
Tekst til afløbsbygværk m. olieudskillerRA - tekst
  
AfvandingsledningAL - uspecificeret afvandingsledning
  
Tekst til afvandingsledningAL - tekst
  
Afvandingsrist (afløbsskål)AR - Afvandingsrist
  
Tekst til afvandingsristAR - tekst
  
Tekst til bassin nr.Bassin nr
  
Eksisterende brøndEksist brønd
  
Eksisterende brønd der annulleresEksist brønd - annulleres
  
1,00/1,25 m betonbrønd m. betondæksel, typetegning 26202 og 26203NB - 1_00 1_25 brønd m betondæksel
  
Tekst til 1,00/1,25 betonbrønd m. betondækselNB - tekst
  
1,00/1,25 m betonbrønd m. fast karm og kørebanedæksel, typetegning 26202 og 26203NK - 1_00 1_25 brønd m kørebanedæksel
  
Tekst til 1,00/1,25 m betonbrønd m. fast karm og kørebanedækselNK - tekst
  
1,00/1,25 m betonbrønd m. flydende karm og kørebanedæksel, typetegning 26202 og 26203NKF - 1_00 1_25 brønd m flydende dæksel
  
Tekst til 1,00/1,25 m betonbrønd m. flydende karm og kørebanedækselNKF - tekst
  
1,00/1,25 m betonbrønd m. fortovsdæksel, typetegning 26202 og 26203NF - 1_00 1_25 brønd m fortovsdæksel
  
Tekst til 1,00/1,25 m betonbrønd m. fortovsdækselNF - tekst
  
Plastbrønd m. betondækselPLB - plastbrønd m betondæksel
  
Tekst til plastbrønd m. betondækselPLB - tekst
  
Plastbrønd m. fast karm, kørebanedækselPLK - plastbrønd m fast karm
  
Tekst til plastbrønd m. fast karm, kørebanedækselPLK - tekst
  
Plastbrønd m. flydende karm, kørebanedækselPLF - plastbrønd m flydende karm
  
Tekst til plastbrønd m. flydende karm, kørebanedækselPLF - tekst
  
Tekst til plastnedløbsbrønd med sandfang, flydende karm og ristNSF - tekst
  
Tekst til plastnedløbsbrønd m. sandfang, vandlås, flydende karm og ristNVF - tekst
  
Tekst til Ø315/280 mm plasttørbrønd med flydende karm og ristNTF - tekst
  
Kombinationsbrønd m. fast karm og rist, typetegning 26202 og 26203KO - kombinationsbrønd med rist
  
Tekst til kombinationsbrønd m. fast karm og ristKO - tekst
  
Kombinationsbrønd m. flydende karm og rist, typetegning 26202 og 26203KOF - kombinationsbrønd m flydende rist
  
Tekst til kombinationsbrønd m. flydende karm og ristKOF - tekst
1 - 30Næste

 

Udveksling 

Webvand

For levering af data til Webvand, klik her: Data til Webvand

Filnavn 

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:

- Microstation Design fil-format
- AutoCad Drawing fil-format 

Vejdirektoratet modtager kun modeller i flg. filformat:

- Microstation Design fil-format


Kontakt
Hanne Breinholm (Ingeniør) | mail: hbs@vd.dk | tlf.: 7244 2525    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016