Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Afvanding 3D_Færdigvej.png

 

Indhold

Opgavebeskrivelse

3D-model som indeholder alle afvandingsdata, interne og eksterne.

Modellen skal vises som rumlige elementer indeholdende alle data vedr. koter og dimension på brønde, ledninger mv. Koter  og promillefald på ledninger vises som tekst, på lag for sig.

 

Afgrænsninger

Entreprisegrænser. Modellen skal indeholder hele entreprisen.

Afvandingsdata for interimsveje skal projekteres i en separat model, hvor det tydeligt fremgår af filnavnet, at modellen indeholder afvanding for interimsveje.

 

Afvigelser

Hvad er ikke bygbart

I 3D-modellen skal det fremgå hvilke typetegninger, der skal anvendes hvis elementer i modellen ikke er bygbar.

 

Typetegninger

Typetegninger kan findes her: Typetegninger

 

Datanøjagtighed

Terrænkanter og eksterne afvandingskonstruktioner bygger på beregning til terrænopmålinger.

Interne afvandingskonstruktioner dannes ud fra vejprojektet.

Eksisterende afvandingskonstruktioner er ofte et skøn ud fra gamle vejkort og indtegnede dræn fra lodsejere.

 

Udviklingsniveauer

 
Udviklingsniveau 2     |     Udviklingsniveau 3     |     Udviklingsniveau 4     |     Udviklingsniveau 5

 

Udviklingsniveau 2

Vandskel vises som signaturer og mulige placeringer af regnvands- og grøftebassiner vises som 2D shapes. Eksisterende åbne og lukkede vandløb vises som streger.

 

Udviklingsniveau 3

Vandskel vises som signaturer og mulige placeringer af regnvands- og grøftebassiner vises som 2D shapes. Udløbsledninger for bassiner vises som streger. Eksisterende åbne og lukkede vandløb vises som streger. Vandløbsforlægninger, underføringer samt eksisterende underføringer vises som streger.

 

Udviklingsniveau 4

Ekstern afvanding skal projekteres i 3D. Modellen skal være forsynet med annotationer, som dæksel koter, koter på ind og udløb, faldpile, promille fald, brønd type og dimension, brønd nr, betegnelser for brønde ud fra Vejdirektoratets typetegninger. Vandløbsnumre så der kan referres mellem modellen og vandsynsprotokollen.
 

Udviklingsniveau 5

Intern afvanding projekteres i 3D-solids med indvendig bund brudlinje for rør. Modellen skal være forsynet med annotationer, som dæksel koter, koter på ind og udløb, faldpile, promille fald, brønd type og dimension, brønd nr, betegnelser for brønde ud fra Vejdirektoratets typetegninger. Vandløbsnumre så der kan referres mellem modellen og vandsynsprotokollen.
 

Udseende

Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lag.

 

  
  
  
  
Afløbsbygværk m. olieudskiller, typetegning 26632RA - Afløb fra bassin
  
Tekst til afløbsbygværk m. olieudskillerRA - tekst
  
AfvandingsledningAL - uspecificeret afvandingsledning
  
Tekst til afvandingsledningAL - tekst
  
Afvandingsrist (afløbsskål)AR - Afvandingsrist
  
Tekst til afvandingsristAR - tekst
  
Tekst til bassin nr.Bassin nr
  
Eksisterende brøndEksist brønd
  
Eksisterende brønd der annulleresEksist brønd - annulleres
  
1,00/1,25 m betonbrønd m. betondæksel, typetegning 26202 og 26203NB - 1_00 1_25 br Betondæksel
  
Tekst til 1,00/1,25 betonbrønd m. betondækselNB - tekst
  
1,00/1,25 m betonbrønd m. fast karm og kørebanedæksel, typetegning 26202 og 26203NK - 1_00 1_25 br kørebanedæks
  
Tekst til 1,00/1,25 m betonbrønd m. fast karm og kørebanedækselNK - tekst
  
1,00/1,25 m betonbrønd m. flydende karm og kørebanedæksel, typetegning 26202 og 26203NKF - 1_00 1_25 br med flydende dæksel
  
Tekst til 1,00/1,25 m betonbrønd m. flydende karm og kørebanedækselNKF - tekst
  
1,00/1,25 m betonbrønd m. fortovsdæksel, typetegning 26202 og 26203NF - 1_00 1_25 br Fortovsdæksel
  
Tekst til 1,00/1,25 m betonbrønd m. fortovsdækselNF - tekst
  
Plastbrønd m. betondækselPLB - plastbrønd m betondæksel
  
Tekst til plastbrønd m. betondækselPLB - tekst
  
Plastbrønd m. fast karm, kørebanedækselPLK - plastbrønd m fast karm
  
Tekst til plastbrønd m. fast karm, kørebanedækselPLK - tekst
  
Plastbrønd m. flydende karm, kørebanedækselPLF - plastbrønd m flydende karm
  
Tekst til plastbrønd m. flydende karm, kørebanedækselPLF - tekst
  
Tekst til plastnedløbsbrønd med sandfang, flydende karm og ristNSF - tekst
  
Tekst til plastnedløbsbrønd m. sandfang, vandlås, flydende karm og ristNVF - tekst
  
Tekst til Ø315/280 mm plasttørbrønd med flydende karm og ristNTF - tekst
  
Kombinationsbrønd m. fast karm og rist, typetegning 26202 og 26203KO - kombinationsbr rist
  
Tekst til kombinationsbrønd m. fast karm og ristKO - tekst
  
Kombinationsbrønd m. flydende karm og rist, typetegning 26202 og 26203KOF - kombinationsbr flydende rist
  
Tekst til kombinationsbrønd m. flydende karm og ristKOF - tekst
1 - 30Næste

 

Udveksling 

Webvand

For levering af data til Webvand, klik her: Data til Webvand

Filnavn 

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:

- Microstation Design fil-format
- AutoCad Drawing fil-format 

Vejdirektoratet modtager kun modeller i flg. filformat:

- Microstation Design fil-format


Kontakt
Hanne Breinholm (Ingeniør) | mail: hbs@vd.dk | tlf.: 7244 2525    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016