Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Anlæg - Beredskabsplan

Anlæg - Beredskabsplan

Beredskabsplan

 

TS_H66-42,040-4.pdfTS_H66-42,040-4.pdf h1018,44.png
 
 

I de 3 linjer i tegningshovedet skal der stå:

 

Anlæg - Oversigtsplan

Beredskabsplan for vejafvanding

km - km 

 

 

Der laves beredskabsplaner for statsveje.

Planen laves i mål 1:10.000, og må max være 7 foldemærker inkl.. tegningshovedet. Foldemærker

Kortgrundlag skal være gråtonet ortofotokort, planen skal se ud som vis på tegningen ovenfor.

Tegningsnummeret kan ikke udtages i Vejdirektoratets elektroniske nummersystem, men fås hos Iryna Doshchynska id@vd.dk

 

Tegningen skal indeholde følgende:          

 • Skitser af tilslutningsanlæg med vejs Administrative vej nr.  (til venstre for tegningshovedet) 

 • Skitse af Anlægsstationering og drift kilometrering  (til venstre for tegningshovedet)

 • Tilslutningsanlæg nr. - findes i pw.vd.dk:Vejdirektoratet\Documents\Systemadministration\Workspace\Standards\cell64\Bered_trafik_støj.cel

 • Nødtelefoner og tilhørende nr. (hvis de er på strækningen)  -   findes i pw.vd.dk:Vejdirektoratet\Documents\Systemadministration\Workspace\Standards\cell64\Bered_trafik_støj.cel

 • Bro- og registreringsnumre 

 • Skilteportaler med registrerings nr.

 • Bygværker med registrerings nr.

 • Færdselsret til regnvandsbassin

 • Regnvandsbassiner tegnes som projekteret

 • Afspærringsventil til bassin tegnes på

 • Vandløb m.m. ( kommunale vandløb, private vandløb og sekundær recipienter)

 • Centerlinje skal vises oven på farven

 • Kommunegrænser

 • Politikreds grænser hvor disse ikke er sammenfaldene med kommunegrænser

 • Skema til beskrivelse af interne og eksterne vandløb. Skemaet findes i pw.vd.dk:Vejdirektoratet\Documents\Systemadministration\Workspace\Standards\cell64\Bered_trafik_støj.cel

 • Signaturforklaring m.m. påsættes oven over tegningshovedet  tegningsnoter og signaturer  

 • Omregningsfaktor

 • Nordpil

 • Copyright til ortofoto kortet

 

Påskrift, se  Teksthøjder for planer

Tegningshoved: se Tegningshoved  eller  Tegningshoved - Konsulent, Rådgiver

Arkivering 

Fagmodeller og tegninger afleveres under det projekt sagen har i ProjectWise.

Fagmodeller og tegninger afleveres som minimum til hver faseskifte og til afslutning Som udført.

Tegninger skal være georefereret.

 

  

Sidst opdateret  07-06-2022 dba@vd.dk   

link tilrettet