Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Arealerhvervelse

ArealerhvervelseCenterlinje.png 
Indhold

Opgavebeskrivelse

2D-model som indeholder fremtidig skel, jordfordelingsskel og servitutgrænser.
 
 

Afvigelser
Datanøjagtighed

Skel og arbejdsareal er bestemt ud fra terrænkanter som bygger på beregning til terrænmodel. Se nøjagtighed for terrænmodel: Datanøjagtighed for terrænmodel

 
Udseende

Lagnavngivning
Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne:
  
  
  
  
Arbejdsareal i forbindelse med opførelse af broTV_A_---_ArbAr
  
Grænse der viser fremtidige vejskelTK_A_BAS_Skl--_VEJ
  
Grænse der viser arbejdsarealTK_M_KM2_U25--
  
Nye skel i forbindelse med jordfordeling, samt visning af skel mellem de nye projekterede vejeTK_A_BAS_Skl--
  
Grænse der viser arealer som pålægges servitut. Dog ikke byggelinjeTK_A_ADM_Serv-
 

Udveksling

Filnavn

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                          Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5
 

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
- Microstation Design fil-format

Vejdirektoratet modtager kun modeller i flg. filformat:
 
- Microstation Design fil-format
 
Opdateringsfrekvens
Fase 4
Ved faseskift skal der foreligge en opdateret model. Samt ved væsentlige projektændringer skal modellen uploades uden forsinkelse til projektweb, af hensyn til grænseflader til øvrige parter.

Fase 5
Ved projektændringer i fase 5 skal der foreligge en revideret model. Modellen skal uploades uden forsinkelse til projektweb, af hensyn til grænseflader til øvrige parter.


Kontakt
Gaby Sørensen (Koordinator) | mail: gs@vd.dk | tlf.: 7244 2248    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016