Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BassinerCenterlinje.png 
Indhold

Opgavebeskrivelse

3D-model som indeholder linjer og overflader.
 
 

Afgrænsninger

Entreprisegrænser. Modellen skal indeholder hele entreprisen.
Ved Totalentrepriser er 3D-modellen afgrænset af lokaliteten inden for ekspropriationsgrænserne.
Det er valgtfrit hvordan bassinerne udformes, dog skal vilkår i udledningstilladelserne overholdes. Vilkår for bassiner i forbindelse med totalentrepriser er beskrevet i udledningstilladelsen, som er vedlagt udbuddet.
 

Afvigelser

Typetegninger

Typetegninger kan findes her: Typetegninger 


Datanøjagtighed

Terrænkanter og afvandingskonstruktioner bygger på beregninger til terrænmodellen. Se nøjagtighed for terrænmodel: Datanøjagtighed for terrænmodel

Ved afvigelser
·       Henvises i det omfang det er muligt til Vejdirektoratets typetegninger.
·       I tilfælde hvor der er uoverensstemmelse mellem opmåling, bassinmodel og eksisterende forhold skal projektet tilpasses eksisterende forhold i marken.

 
Udseende

Lagnavngivning
Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne:
 
  
  
  
  
Bund af regnvandsbassinTA_G_RGN_Basn-_-_---_b
  
RegnvandsbassinTA_G_RGN_Basn-
  
Signatur for skråning af regnvandsbassinTA_G_RGN_Basn-_-_SSg
  
Vandspejl i regnvandsbassinTA_G_RGN_Basn-_-_VS-
  
Minimum vandspejl i regnvandsbassinTA_G_RGN_Basn-_-_VSN
  
Vandspejl stuvning i regnvandsbassinTA_G_RGN_Basn-_-_VSS
  
Skråningstop af regnvandsbassinTA_G_RGN_Basn-_-_---_t
  
Tekst for regnvandsbassinTA_G_RGN_BasnT
  
3D modelleret regnvandsbassinTA_G_RGN_Overf

Udveksling

Filnavn 

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                          Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5

Filnavn

Filnavngivning af denne model skal følge flg. syntakst:

 - '
Etape_stationering_fase.ba'     |     Eksempel: '6714_11200_16600_f3d.ba'

BEMÆRK: fase = f2 (fase 2), f3l (fase 3, linjebesigtigelse), f3d (fase 3, detailbesigtigelse), f4 (fase 4), f5 (fase 5).
 

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
- Microstation Design fil-format
- AutoCad Drawing fil-format

Vejdirektoratet modtager kun modeller i flg. filformat:
 
- Microstation Design fil-format
 
Opdateringsfrekvens
Fase 3-4
Ved faseskift skal der foreligge en opdateret model. Samt ved væsentlige projektændringer skal modellen uploades uden forsinkelse til projektweb, af hensyn til grænseflader til øvrige parter.

Fase 5
Ved projektændringer i fase 5 skal der foreligge en revideret model. Modellen skal uploades uden forsinkelse til projektweb, af hensyn til grænseflader til øvrige parter.


Kontakt
Hanne Breinholm (Ingeniør) | mail: hbs@vd.dk | tlf.: 7244 2525    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016