Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Lys_billede til modelstandard.PNG

Belysning 
Indhold

Opgavebeskrivelse

3D-model som indeholder belysningsobjekter.
 

Afgrænsninger

Entreprisegrænser. Modellen skal indeholder hele entreprisen.
Belysningsdata for interimsveje skal projekteres i en separat model, hvor det tydeligt fremgår af filnavnet, at modellen indeholder belysning for interimsveje.
 

Afvigelser 

Datanøjagtighed

Underjordiske elementer (fundamenter samt tændkabler og stikledninger) skal være i 3D. Øvrige elementer kan være i 3D.

 
Udseende

Lagnavngivning
Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne:
 
  
  
  
  
FundamentTV_U_LYS_Funda
  
BelysningskabelTV_U_LYS_Ledn-
  
KabelblokTV_U_LYS_Kblok
  
BelysningsmastTV_U_LYS_Mast-
  
Eksisterende belysning (mast og armatur)TV_U_LYS_Mast-_E
  
BelysningsskabTV_U_LYS_Skab-
  
Diverse tekstTV_U_LYS_Tekst
  
TrækrørTV_U_LYS_TrkRr
  
Underføring af kabelTV_U_LYS_UF---
  
ArmaturTV_U_LYS_Amtur
 
 

Egenskabsdata

Ved projektering og dokumentation af belysning skal regnearket vedlægges fagmodellen i udfyldt stand. Skema

 

Udveksling

Filnavn 

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                          Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5

Filnavn

Filnavngivning af denne model skal følge flg. syntakst:

 - '
Etape_stationering_fase.lys'     |     Eksempel: '6714_11200_16600_f3d.lys'

BEMÆRK: fase = f2 (fase 2), f3l (fase 3, linjebesigtigelse), f3d (fase 3, detailbesigtigelse), f4 (fase 4), f5 (fase 5).
 

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
- Microstation Design fil-format

Vejdirektoratet modtager kun modeller i flg. filformat:
 
- Microstation Design fil-format
 

Opdateringsfrekvens
Fase 4
Ved udbud skal der foreligge en opdateret model. Samt ved væsentlige projektændringer fasen igennem skal modellen uploades uden forsinkelse til projektweb, af hensyn til grænseflader til øvrige parter.

Fase 5
Ved projektændringer i fase 5 skal der foreligge en revideret model. Modellen skal uploades uden forsinkelse til projektweb, af hensyn til grænseflader til øvrige parter.


Kontakt
Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016