Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Beplantning

BeplantningCenterlinje.png 
Indhold

Opgavebeskrivelse

2D-model projektets/entrprisens beplantning og inventar.
Snitmodeller skal ikke være indeholdt fagmodellen, men skal leveres i selvstændige modelfiler med tilsvarende lagnavngivning.
 
 

Afgrænsninger

Entreprisegrænser. Modellen skal indeholder hele entreprisen.

 

Udseende

Lagnavngivning
Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne:
  
  
  
  
Prydbuske, bunddækkende, busketter, fritvoksende hækTV_-_OBJ_Busk-_LoevF
  
Prydbuske, bunddækkende, busketter, fritvoksende hækTV_-_OBJ_Busk-_StdsG
  
Jorddækning, grøngødning, mellemplantningTV_A_MAT_BPltn_DaekA
  
Græs-, urte- og blomstersamfund der tilhører den danske floraTV_A_MAT_BPltn_Eng
  
Plæne med brugsmæssig værdiTV_A_MAT_Graes_BrugsP
  
Plæne med mellemhøjt græs der tåler aktivitet. Begrænset indslag af anden floraTV_A_MAT_Graes_FaelG
  
Plæne med naturgræs uden yderligere styring end at forhindre tilgroning af buske og træerTV_A_MAT_Graes_NaturG
  
Elementer der ikke er beplantningTV_U_INV_-----
  
Planter der er plantet i forbindelse med støjskærme og lign.TV_-_OBJ_Plant_Slyng
  
Lyng og tilsvarendelave træagtige hedevæksterTV_A_MAT_Lyng-
  
Løg- og knoldvæksterTV_A_MAT_BPltn_Loeg
  
Klippet pur, hækTV_-_OBJ_Haek-
  
Vandplanter i forbindelse med regnvandsbassinTV_-_OBJ_Plant_Vand
  
Beplantning i forbindelse med regnvandsbassinTV_A_MAT_BPltn_Basin
  
Alle signaturer der dækker beplantning, der optælles i antal/m². Undtagelser er eksempelvis solitærtræer, der optælles stykvisTV_A_MAT_BPltn_Sg
  
Skovplantninger i forbindelse med eksisterende skov og erstatningsskovTV_A_MAT_BPltn_Skov_Erst
  
Skovplantninger i forbindelse med vejen, eksempelvis vejskråningerTV_A_MAT_BPltn_Skov_Vej
  
Flerårige der ikke tilhører den danske floraTV_A_MAT_BPltn_Skov_Staud
  
Diverse teksterTV_-_OBJ_Tekst
  
Gruppe, overstandere. Træer der ikke er solitærTV_-_OBJ_Trae-
  
Fritvoksende træer med krone til jorden eller opstammetTV_-_OBJ_Trae-_Solitaer
  
Vildtplantning af ledelinjer i forbindelse med faunapassagerTV_A_MAT_BPltn_LedL

Udveksling

Filnavn 

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                          Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5

Filnavn

Filnavngivning af denne model skal følge flg. syntakst:

 - '
Etape_entreprise_fase.bpl.dgn'     |     Eksempel: '6714_201_f4.bpl.dgn'

BEMÆRK: fase = f2 (fase 2), f3l (fase 3, linjebesigtigelse), f3d (fase 3, detailbesigtigelse), f4 (fase 4), f5 (fase 5).
 

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
- Microstation Design fil-format
- AutoCad Drawing fil-format

Vejdirektoratet modtager kun modeller i flg. filformat:
 
- Microstation Design fil-format
 
Opdateringsfrekvens
Fase 3-4
Ved faseskift skal der foreligge en opdateret model. Samt ved væsentlige projektændringer skal modellen uploades uden forsinkelse til projektweb, af hensyn til grænseflader til øvrige parter.

Fase 5
Ved projektændringer i fase 5 skal der foreligge en revideret model. Modellen skal uploades uden forsinkelse til projektweb, af hensyn til grænseflader til øvrige parter.


Kontakt
Mette Riis (Teknisk Designer) | mail: mrn@vd.dk | tlf.: 7244 2419    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016