Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Centerlinje

Centerlinje

 
 
Indhold

Opgavebeskrivelse

3D-model som indeholder projektets linjeføring, stationering med pips (ticks) pr. 20 m. og 100 m. samt parameterpile med kurveparameter påskrift.
 
 

Afgrænsninger

Entreprisegrænser. Modellen skal indeholde hele entreprisen.
Centerlinjer for interimsveje skal projekteres i en separat model, hvor det tydeligt fremgår af filnavnet, at modellen indeholder centerlinjer for interimsveje.
 

Afvigelser

Hvad er ikke bygbart

Modellens elementer er ikke bygbarer, men er udelukkende til for projektorientering.
 
 

Datanøjagtighed

Modellen bygger på beregninger til terrænmodellen. Se nøjagtighed for terrænmodel: Datanøjagtighed for terrænmodel

Udviklingsniveau
Centerlinjemodellen skal leveres i henhold til det udviklingsniveau som er beskrevet i opgavens IKT – Grundlag og Krav.
Beskrivelse af udviklingsniveau findes via links på denne side.
 
 

 
 
 

 
Udviklingsniveau 4CL_DG2_f1_1.jpgForundersøgelse (fase 1):
Som udgangspunkt består centerlinjer på dette niveau af rette linjer og kurver. Således kan overgangskurver udelades - med mindre særlige forhold i projekter taler imod.
Centerlinjerne skal udarbejdes med en punkttæthed på 5 meter (for bl.a. at sikre et sikkert udgangspunkt for mængde-overslag)
Herunder ses en skematisk oversigt over fagmodellens mulige indhold. 
 
Indhold DDA-lagnavn Beskrivelse Grafiske krav
Centerlinje for tracé, overført TB_L_---_CL---_OF Centerlinje for vej/bane ført over konstruktion (Ingen særlige krav til grafik)
Centerlinje for tracé, underført TB_L_---_CL---_UF Centerlinje for vej/bane ført under konstruktion (Ingen særlige krav til grafik)
Centerlinje TV_L_---_CL--- Retningsbestemt linjeføring med angivelse af et nulpunkt samt inddeling i stationsintervaller. Normalt placeret i midten af vejen (Ingen særlige krav til grafik)
Pips pr. 100 meter, vej TV_L_HOR_Statn_Tick_100m Signatur der angiver stationeringsintervaller på centerlinjen pr. 100 meter 30 meter lange (i fagmodellen)
Stationering TV_L_---_Statn Tekst med angivelse af stationering i km med en decimal. Teksten er midter-centreret omkring indsættelsespunktet Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
Stationering, motorvej TV_L_---_Statn_MV Tekst med angivelse af stationering på motorvej i km med en decimal. Teksten er midter-centreret omkring indsættelsespunkt Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
Stationering, primærvej TV_L_---_Statn_PV Tekst med angivelse af stationering på primærvej i km med en decimal. Teksten er midter-centreret omkring indsættelsespunkt Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
Stationering, ramper TV_L_---_Statn_RP Tekst med angivelse af stationering på ramper i km med en decimal. Teksten er midter-centreret omkring indsættelsespunkt Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
Stationering, skærende vej TV_L_---_Statn_SV Tekst med angivelse af stationering på skærende vej i km med en decimal. Teksten er midter-centreret omkring indsættelsespunkt Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
Vandløb, forlægning stationering TV_L_---_Statn_VL Stationeringen af forlægning af et vandløb Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
 
 
 
Udviklingsniveau 5
 
VVM-undersøgelse (fase 2) - Som udført (fase 6): CL_DG2_f2.jpg

Centerlinjer består af rette linjer, overgangskurver og kurver.
Centerlinjerne skal udarbejdes med en punkttæthed på 5 meter (for bl.a. at sikre et sikkert udgangspunkt for mængde-overslag)
Herunder ses en skematisk oversigt over fagmodellens mulige indhold.
Indhold DDA-lagnavn Beskrivelse Grafiske krav
Centerlinje for konstruktion TB_K_---_CL--- Centerlinje for konstruktion (Ingen særlige krav til grafik)
Centerlinje for tracé, overført TB_L_---_CL---_OF Centerlinje for vej/bane ført over konstruktion (Ingen særlige krav til grafik)
Centerlinje for tracé, underført TB_L_---_CL---_UF Centerlinje for vej/bane ført under konstruktion (Ingen særlige krav til grafik)
Pips pr. 100 meter, konstruktion TB_L_HOR_Statn_Tick_100m Signatur der angiver stationeringintervaller på centerlinjen pr. 100 meter på konstruktion 30 meter lange (i fagmodellen)
Pips pr. 20 meter, konstruktion TB_L_HOR_Statn_Tick_20m Signatur der angiver stationeringsintervaller på centerlinjen pr. 20 meter på konstruktion 15 meter lange (i fagmodellen)
Stationering, konstruktion TB_L_---_Statn Tekst med angivelse af stationering på konstruktion Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
Centerlinje TV_L_---_CL--- Retningsbestemt linjeføring med angivelse af et nulpunkt samt inddeling i stationsintervaller. Normalt placeret i midten af vejen (Ingen særlige krav til grafik)
Parameter TV_L_HOR_ElmRA Parameterpil med angivelse af linjeføringens radius Parameterstreger = 200 meter lange (i fagmodellen), Parametertekst = Arial str. 3,5 i print 1:10.000
Pips pr. 100 meter, vej TV_L_HOR_Statn_Tick_100m Signatur der angiver stationeringsintervaller på centerlinjen pr. 100 meter 30 meter lange (i fagmodellen)
Pips pr. 20 meter, vej TV_L_HOR_Statn_Tick_20m Signatur der angiver stationeringsintervaller på centerlinjen pr. 20 meter 15 meter lange (i fagmodellen)
Stationering TV_L_---_Statn Tekst med angivelse af stationering i km med en decimal. Teksten er midter-centreret omkring indsættelsespunktet Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
Stationering, motorvej TV_L_---_Statn_MV Tekst med angivelse af stationering på motorvej i km med en decimal. Teksten er midter-centreret omkring indsættelsespunkt Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
Stationering, primærvej TV_L_---_Statn_PV Tekst med angivelse af stationering på primærvej i km med en decimal. Teksten er midter-centreret omkring indsættelsespunkt Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
Stationering, ramper TV_L_---_Statn_RP Tekst med angivelse af stationering på ramper i km med en decimal. Teksten er midter-centreret omkring indsættelsespunkt Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
Stationering, skærende vej TV_L_---_Statn_SV Tekst med angivelse af stationering på skærende vej i km med en decimal. Teksten er midter-centreret omkring indsættelsespunkt Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
Vandløb, forlægning stationering TV_L_---_Statn_VL Stationeringen af forlægning af et vandløb Font altid = Arial. Tekststr. svarende til 3,5 mm ved print 1:10.000
  
Udveksling

Filnavn

 
 

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
- Microstation Design fil-format
- AutoCad Drawing fil-format

Vejdirektoratet skal modtage modeller i flg. filformat:
 
- Microstation Design fil-format
Native format fra projekteringsprogrammet
- Geometrirapport i ASCII-format

Kontakt
Søren Krabbe (Ingeniør) | mail: skra@vd.dk | tlf.: 7244 2351    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016