Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Data- og tegningsstandard

:

Detailundersøgelser

Rapport navngivning:

Detailrapport

 
En rapportforside skal indeholde:
 
”Strækningsnr. og navn”
Geoteknisk Hovedrapport og/eller Geoteknisk Datarapport
Detailundersøgelser, Mv. st. ”strækning”
”Dato”
”Logo for VD og rådgiver for rapporten”
Oversigtskort med markering af strækning.
 
                      Eksempel på tekst:
 
                      6620 FUNDER – HÅRUP
                      Geoteknisk Hovedrapport
                      Detailundersøgelser, Mv. st. 21.0 – 30.5
                      Juni 2018
 Forside til brorapport.jpg

Brorapport

 
En rapportforside skal indeholde:

 
”Strækningsnr. og navn”
Geoteknisk undersøgelsesrapport/Vurderingsrapport
Bro nr. xxxx, ”navn på bro”, Mv. st. xxxxxx
”Dato”
”Rådgiver-logo”
Oversigtskort/ortofoto med markering af broens placering.
 
                      Eksempel på tekst:
 
                      6620 FUNDER – HÅRUP
                      Geoteknisk Undersøgelseserapport
                      Bro nr. 66-130.00. OF af Frichsvej. Mv. st. 32.320
                      Juni 2018

 

 Eksempel på forside til brorapport


Rapport nummerering:

Detailrapport

 

1.    Eksempel på rapporter med entrepriseopdeling

Etape 6740, Høgild – Brande N, Mv. st. 51.00 - 65.00

Entreprise 1:

·         Geoteknisk Hovedrapport 1
Detailundersøgelser, Mv. 51.00 - 58.00
·         Geotekniske Data 1
Detailundersøgelser, Mv. 51.00 -58.00
·         Geoteknisk Specialrapport 1A
Sidetagsundersøgelser, Mv. st. xx - xx

Entreprise 2:

·         Geoteknisk Hovedrapport 2
Detailundersøgelser, Mv. 57.00 - 65.00
·         Geotekniske Data 2
Detailundersøgelser, Mv. 57.00 - 65.00
·         Geoteknisk Specialrapport 2A
Sidetagsundersøgelser, Mv. st. xx – xx
 

2.    Eksempel på rapporter uden entrepriseopdeling

·         Geoteknisk Hovedrapport
Detailundersøgelser, Mv. 51.00 - 58.00
·         Geotekniske Data
Detailundersøgelser, Mv. 51.00 -58.00
·         Geoteknisk Specialrapport A
Sidetagsundersøgelser, Mv. st. xx – xx

Brorapport

 
Rapporterne nummereres ikke. De skal kun have et bronr. som skrives på forsiden af rapporten. Se Rapportnavngivning under Detailundersøgelser 

 
Bilagsnummerering:

Detailrapport

 

1.   Nummerering af bilag i rapporter med entrepriseopdeling

Entreprise 1:

 
·         Geoteknisk Hovedrapport 1: Bilag nr. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, osv.
·         Geotekniske Data 1: Bilags numre kan være en fortsættelse af hovedrapportens numre eller f.eks. begynde med 1.50 eller et andet rundt tal.
·         Geoteknisk Specialrapport 1A: Bilag nr. 1A.01, 1A.02, 1A.03, 1A.04 osv.
·         Geoteknisk Specialrapport 1B: Bilag nr. 1B.01, 1B.02, 1B.03, 1B.04 osv.
 

Entreprise 2:

 
·         Geoteknisk Hovedrapport 2: Bilag nr. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, osv.
·         Geotekniske Data 2: Bilags numre kan være en fortsættelse af hovedrapportens numre eller f.eks. begynde med 2.50 eller et andet rundt tal.
·         Geoteknisk Specialrapport 2A: Bilag nr. 2A.01, 2A.02, 2A.03, 2A.04 osv.
·         Geoteknisk Specialrapport 2B: Bilag nr. 2B.01, 2B.02, 2B.03, 2B.04 osv.
 
 

2.   Nummerering af bilag i rapporter uden entrepriseopdeling
 

  • Geoteknisk Hovedrapport: Bilag nr. 01, 02, 03, 04, 05, osv.

  • Geotekniske Data: Bilags numre  kan være en fortsættelse af hovedrapportens numre eller f.eks. begynde med 50 eller et andet rundt tal.
  • Geoteknisk Specialrapport A: Bilag nr. 01A, 02A, 03A, 04A osv.
  • Geoteknisk Specialrapport B: Bilag nr. 01B, 02B, 03B, 04B osv.

 

 

Brorapport

 
Bilag nummereres fortløbende fra: 01, 02, 03, osv,
Bilag 01 skal være en situationsplan
Derefter følger signaturforklaringer, definitioner, boreprofiler osv.
  

 

Tegningsnavngivning

 
Navngivning af pdf-filer

Digitale plots navngives som tegningsbilag 
Navngivning af DGN-filer
 

Tegningsbilag

(oversigtsplan, plantegninger og længdeprofiler)
Ved levering af tegningsbilag skal de navngives således:
(Strækningsnr.)_Bilag-(nr).dgn
                Eks. 6620_bilag-3.dgn

 

Blødbundsmodel i 3D

 
Ved levering af en blødbundsmodel i 3D, skal den navngives i henhold til modelstandarden, se Geoteknik - Blødbund
  

Planboringsmodel i 3D

 
Ved levering af en planboringsmodel i 3D, skal den navngives i henhold til modelstandarden, se Geoteknik - Boringer
 
 

Navngivning af ext-filer

 

Udtræk af boreprofiler                

 
Ved levering af et udtræk af boringer skal filen navngives således:
Strækningsnr_firmanavn_st.ext
Eks: 6620_VD_205-295.ext
Stationeringen for ovennævnte tegningsnavn er st. 20.5 – 29.5