Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Eksisterende dræn

Eksisterende dræn 

Indhold

Opgavebeskrivelser

2D-model som indeholder alle oplyste eksterne dræn.
Modellen vises som linjer og påskrevet data vedr. koter, fald og dimension på brønde, ledninger mv.
 

Afgrænsninger

Entreprisegrænser.

Afvigelser

Datanøjagtighed

Eksisterende dræn er indtegnet af lodsejere manuelt på kort. Herefter er de samlet i en model med alle eksisterende dræn.

Udseende

Lagnavngivning

Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne: 
 
  
  
  
  
Eksisterende dræn fra lodsejerTF_K_DRA_Ledn-_LE
  
Diverse tekstTF_K_DRA_LednT_LE


Udveksling

Filnavn

Filnavngivning af denne model skal følge flg. syntakst:

 - '
Etape_stationering_fase.drn'     |     Eksempel: '6714_11200_16600_f3d.drn'

BEMÆRK: fase = f2 (fase 2), f3l (fase 3, linjebesigtigelse), f3d (fase 3, detailbesigtigelse), f4 (fase 4), f5 (fase 5).
 

Filformat

Vejdirektoratet kan levere en model i nedenstående filformater:
 
- Microstation Design fil-format
- AutoCad Drawing fil-format
 
Vejdirektoratet modtager kun modeller i følgende format:
 
- Microstation Design fil-format

Opdateringsfrekvens
Modellen opdateres løbende i forbindelse med at data modtages fra lodsejere. Efterfølgende opdateres modellen kun ved væsentlige ændringer.
 

Kontakt
Dorte B. Andersen (Teknisk Designer) | mail: dba@vd.dk | tlf.: 7244 2325    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016