Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Færdigvej

F3D_Færdigvej.pngærdigvej 

 

Indhold

Opgavebeskrivelse

3D-model som indeholder linjer og overflader.

Fagmodellen skal indeholde:

- Linjer for færdigvejens elementer

- Overflader for vejens elementer

- Skråningssignaturer

 

Elementer som centerlinje og regnvandsbassiner skal være i selvstændige modeller.

 

Afgrænsninger

Entreprisegrænser - Modellen skal indeholde hele entreprisen.

Interimsveje skal projekteres i en separat model, hvor det tydeligt fremgår af filnavnet.

 

Afvigelser

Hvad er ikke bygbart

I de 3D-modeller der leveres til Vejdirektoratet kan der være afvigelser, som ikke kan anlægges i marken, her henvises til typetegninger, eksempelvis:
 

Overkørsel
- Til mark
- Sti langs vej - Til mark
- Til privat fællesvej, eller ejendom
- Ved sti langs vej - Til privat fællesvej, virksomhed eller ejendom
- Ved fortove - Til beboelse, privat fællesvej, kommunevej eller virksomhed

Tilslutninger ved eksisterende markveje

Skelpæle

Vendeplads

Sikring af skråninger

Rampeafsnit D-E

 

Typetegninger

Typetegninger kan findes her: Typetegninger
 

 

Datanøjagtighed

Terrænkanter og afvandingskonstruktioner bygger på beregning til terrænmodel. Se nøjagtighed for terrænmodel her: Datanøjagtighed for terrænmodel

 
 
Ved afvigelser:
- Henvises i det omfang det er muligt, til Vejdirektoratets typetegninger
- I tilfælde hvor der er uoverensstemmelse mellem opmåling, færdigvejsmodel og eksisterende forhold skal projektet tilpasses til eksisterende forhold i marken.
 

Udviklingsniveauer

Færdigvejsmodellen skal leveres i henhold til det udviklingsniveau, som er beskrevet i opgavens IKT – Grundlag og Krav.

 

Udviklingsniveau 2     |     Udviklingsniveau 3     |     Udviklingsniveau 4     |     Udviklingsniveau 5
 
 
 
DG2_SA.png

Udviklingsniveau 2 

 

 

Større Anlæg:

På løsningsforslag anvendes 3D linjer og overflader. Der anvendes et standard tværsnit, med et automatisk-generet skitsemæssige afvandingskonstruktion, med A3 i påfyldning og A2 i afgravning.

Skærende veje markeres med et symbol for skæring.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 t-kryds.png
 
 
 
 
 
 

Mindre Anlæg:

2D digitale data - Forprojekt - Principielt løsningsforslag.

Alle nødvendige vejelementer leveres som linjer.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Udviklingsniveau 3

 

Større Anlæg:

På de udvalgte linjeføringsforslag udarbejdes en 3D-fagmodel med linjer og overflader, der beskriver vejens overordnede hovedgeometri.

Fagmodellen angiver linjer for:

- AsfaltkanterDG2_SAf2.png

- Kronekant

- Trugtop

- Grøftebund

- Banketkant

- Autogenereret terrænkant

 

Skråninger ved afgravning og påfyldning markeres med en skråningssignatur.

Skærende veje skal projekteres i samme niveau som projektvejen. Ved kryds skal det klippes til, så projektvej og skærende vej hænger sammen i både linjer og overflader.

 
 
 
 
 
 

Mindre Anlæg:

Skitseprojekt - 3D digitalt data -  Vejelementer som linjer:

- Kørebanekanter

- Rabatter

- HelleRK.png

- Top/bund af skråninger samt skråningssignatur.

 

Der laves en auto-beregning af afvandingskonstruktion og hermed en auto-beregning af skråninger.

Der er taget højde for alle elementer og anvendt kørekurver til at sikre, at arealbehovet er tilstrækkeligt.

 
2D digitalt data: Afmærkning og vejudstyr.
 
 
 

Udseende
Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lag.
Punktnavngivning og Feature Definitions er Vejdirektoratets forslag til en standard. Flag er hvor der etableres overhøjde omkring brudlinjer.

 
DG2_SA_TV.png
 

 

Udviklingsniveau 4DG3_SA.png

Fagmodellen for færdigvej består af alle vejens elementer samt bærlags opbygning og planum som linjer og overflader. Færdigvejen med udviklingsniveau 4 er en samlet 3D model af vejprojektet, hvor der ikke er projekteret til detailniveau. Dvs. der er ikke taget stilling til vejens overhøjder og grøfte tilretning mm.

 

Udseende

Se udviklingsniveau 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vej U5.png

Udviklingsniveau 5

Fagmodellen for færdigvej består af alle vejens elementer samt bærlags opbygning og planum som linjer og overflader. Færdigvejen med udviklingsnuiveau 5 er en samlet 3D model af vejprojektet, som er projekteret til detailniveau.

 

Udseende
Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lag.
Punktnavngivning og Feature Definitions er Vejdirektoratets forslag til en standard. Flag er hvor der etableres overhøjde omkring brudlinjer.

 
 
 
 
 
 MV1.png

Nedenstående link er Vejdirektoratets vejledende standard for opbygning af vejkassen vdr. navngivning, feature definitions og lag.

Leverandøren skal levere lag for brudlinjer som angivet i færdigvejsoverfladen og lag for overflader på separate lag.

Se PDF: Motorvej - Udviklingsniveau 4 & 5
 
 
 
Udveksling

Filnavn 

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                          Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5

 

Filformat
Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
- Microstation Design fil-format
- AutoCad Drawing fil-format
 
Vejdirektoratet modtager kun modeller i flg. filformat:
 
- Microstation Design fil-format

Kontakt
Søren Krabbe (Ingeniør) | mail: skra@vd.dk | tlf.: 7244 2351    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016