Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Fremtidig terræn

Fremtidig terrænCenterlinje.png 
 Indhold

Opgavebeskrivelse

3D-model som indeholder tilpasset terræn. Modellen tager udgangspunkt i det eksisterende terræn, hvilket justeres således, at modellen kan bruges til at vise den fremtidige situation.
Hvor der er projekteret fagmodeller, som erstatter overfladen i det eksisterende terræn, fjernes dette område i modellen for det tilpassede terræn. 3D-modellen skal primært bruges til visualisering og kommunikation mellem projektets parter.
 
 

Afgrænsninger

Modellen grænser op til de projekterede fagmodeller, hvor der er skæring med terræn.
Ved underlæggende foranstaltninger som eksempelvis ledninger, opretholdes det eksisterende terræn.
 

Afvigelser

Datanøjagtighed

Modellen beskriver terrænoverfladen med en detaljering og nøjagtighed, som afhænger af opmålingsnøjagtigheden og tætheden af punkter.

Data i modellen består af punkter fra en udtyndet punktsky baseret på laserscanning og de objekter fra detailopmålinger, som er målt i terrænhøjde.

Højdemiddelfejlen på punkter fra laserscanning er bedre end 5 cm. og for detailmåling 1 cm. i forhold til referencesystemets fikspunkter.

 
Udseende

Lagnavngivning
Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne:

  
  
  
  
Regulering af eksisterende terræn/højdekurverTV_G_DTM_RegLn
 

Udveksling

Filnavn

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                          Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5

Filnavn

Filnavngivning af denne model skal følge flg. syntakst:

 - '
Etape_stationering_fase.ftm'     |     Eksempel: '6714_11200-16600_f4.ftm'

BEMÆRK: fase = f2 (fase 2), f3l (fase 3, linjebesigtigelse), f3d (fase 3, detailbesigtigelse), f4 (fase 4), f5 (fase 5).
 

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
- Microstation Design fil-format
- AutoCad Drawing fil-format

Vejdirektoratet skal modtage modeller i flg. filformat:
 
- Microstation Design fil-format
 
 
Opdateringsfrekvens
Modellen opdateres ved ændringer.

Kontakt
Søren Hauge Krabbe (Ingeniør) | mail: skra@vd.dk | tlf.: 7244 2351    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016