Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Fritrumsprofil

 FritrumsprofilFritrumsprofiler.png


 
Indhold

Opgavebeskrivelser

3D-model som indeholder elementer, der beskriver det tværsnitsareal over færdselsarealer, nødspor og rabatter, som trafikken skal kunne bevæge sig indenfor.
Der må for modellen ikke ske kollision med andre fagmodeller (faste genstande).
 
·       Fritrumsprofilet skal projekteres for veje med midterrabat, vej med skillerabat og stier jf. vejreglen "Grundlag for udformning af trafikareal", afsnit 6.3.3.
·       Fritrumsprofilet skal følges færdigvejens overflade på vippestrækninger.
·       Fritrumsprofiler skal projekteres, hvor det fagligt giver mening, dette aftales på projektet.
 

Afgrænsninger

Der udarbejdes en fagmodel for fritrumsprofil i forbindelse med en fagmodel for et bygværk.
 

Afvigelser

Datanøjagtighed

Ved eksisterende veje er fritrumsprofil defineret ud fra opmålinger, som kan være behæftet med unøjagtigheder.
 

Udseende

Lagnavngivning

Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne: 
 
  
  
  
  
Fritrumsprofil for underført vej/baneTB_P_INF_FrPrf


Udveksling 

Filnavn 

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                          Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5

Filformat

Vejdirektoratet kan levere en model i nedenstående filformater:
 
- Microstation Design fil-format
- AutoCad Drawing fil-format
 
Vejdirektoratet modtager kun modeller i følgende format:
 
- Microstation Design fil-format
 

Kontakt
Rasmus Bang (Ingeniør) | mail: rba@vd.dk | tlf.: 7244 2447    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016