Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Geoteknik - Blødbund

Geoteknik - Blødbund3D_Færdigvej.png 
 

Indhold

Opgavebeskrivelse

Model som indeholder oplysninger om blødbundsomrøder.odel som indeholder oplysninger om blødbundsomrøder.
Indholdet af modellerne kan inddeles i 3 udviklingsniveauer: Udviklingsniveau 1, 2 og 3.
 

Afgrænsninger

Modellens omfang fremgår af udbudsmaterialet.
 

Afvigelser

Hvad er ikke bygbart

Modellen er ikke bygbar, men angiver blot områder hvor der er registreret blødbund.


Udviklingsniveauer
Blødbundsmodellen skal leveres i henhold til det udviklingsniveau, som er beskrevet i opgavens IKT – Grundlag og Krav.
 
Udviklingsniveau 1     |     Udviklingsniveau 2     |     Udviklingsniveau 3

 Blødbund_Niv1_1.png

 

 

Udviklingsniveau 1

2D-model som indeholder afgrænsninger af blødbundsområder vist en afgrænsende linje.

 

 

 

 

 

 

 

 


 Blødbund_Niv2_1.pngUdviklingsniveau 2

3D-model som indeholder afgrænsninger af blødbundsområder, geotekniske blødbundsboringer med tilhørende
boringsnummer, lagfølge boringer og dennes top- og bundkote samt niveaukurver pr. 1 meter til dæmningsfast
bund.
Alle elementer i modellen skal være i 3D.

 

 

 

 

 

 

 

 


 Blødbund_Niv3_1 .pngBlødbund_Niv3_2.jpg

 

 

 

 

 

Udviklingsniveau 3

3D-model som indeholder afgrænsninger af blødbundsområder, geotekniske blødbundsboringer vist som
farvelagte søjler (blødbund/ikke blødbund) med tilhørende boringsnummer, lagfølge boringer og dennes top- og
bundkote samt niveaukurver pr. 1 meter til dæmningsfast bund.
Alle elementer i modellen skal være i 3D.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Udseende

Lagnavngivning
Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne:
  
  
  
  
Afgrænsning af blødbundBlødbundsafgrænsning
  
Afgrænsning af blødbund, usikkerBlødbundsafgrænsning usikker
  
Diverse tekstDiv tekst
  
Fastbundskurve, usikker, ½ meterFastbundskurve usikker ½ m
  
Fastbundskurve, usikker, 1 meterFastbundskurve usikker 1 m
  
Fastbundskurve, ½ meterFastbundskurve ½ m
  
Fastbundskurve, 1 meterFastbundskurve 1 m
  
Angivelse af koteKoteangivelse
  
Lagfølgeboring fastbundLagfølgeboring Fastbund
  
Lagfølgeboring terrænLagfølgeboring Terræn

Udveksling

Filnavn

Filnavngivning af denne model skal følge flg. syntakst:

 - '
Etape_stationering_bb_fase.geo'     |     Eksempel: '6714_11200_16600_bb_f3d.geo'

BEMÆRK: fase = f2 (fase 2), f3l (fase 3, linjebesigtigelse), f3d (fase 3, detailbesigtigelse), f4 (fase 4), f5 (fase 5).
 
Filformat
Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
- Microstation Design fil-format
 
Vejdirektoratet modtager kun modeller i flg. filformat:
 
- Microstation Design fil-format
 

Opdateringsfrekvens
Levering af blødbundsmodel sker kun en gang.

Kontakt
Karin Lindhardt (Kort- og landmålingstekniker) | mail: kali@vd.dk | tlf.: 7244 2565    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016