Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Havbundsmodel

HavbundsmodelTerrænmodel_vd.png 
Indhold

Opgavebeskrivelse

3D-model som er en digital havbundsmodel, der består af punkter foretaget ved scanning af havbunden, som er grundlag for dannelsen af trekantsmodellen.
 

Afvigelser

Datanøjagtighed

Modellen beskriver havbundens overflade med en detaljering og nøjagtighed, som afhænger af opmålingsnøjagtigheden og tætheden af punkter.

Data i modellen består af punkter fra en udtyndet punktsky. Punkterne vil fortrinsvis være opmålt med 'Multibeam Echo Sounding' (MBES), og eventuelt på lavt vand, være suppleret med punkter fra en flybåren hydrologisk laserscanning.

Højdemiddelfejlen på punkter fra laserscanning er bedre end 10 cm. i forhold til referencesystemets fikspunkter. der vil dog være usikkerhed ved bestemmelsen af havbunden ved bevoksning, såsom ålegræs, da det her normalt vil være top af bevoksning, der er målt.
 

 
Udseende

Lagnavngivning
Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne:
  
  
  
  
Eksisterende havbundsoverfladeTV_G_DTM_Bund-_E_Hav
 
 

Udveksling

Filnavn

Filnavngivning af denne model skal følge flg. syntakst:

 - '
Etape_fase.hav'     |     Eksempel: '6714_f4.hav'

BEMÆRK: fase = f2 (fase 2), f3l (fase 3, linjebesigtigelse), f3d (fase 3, detailbesigtigelse), f4 (fase 4), f5 (fase 5).Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
- Microstation Design fil-format

 

Vejdirektoratet modtager kun filer i flg. format:

- Microstation Design fil-format

Opdateringsfrekvens

Modellen opdateres ved ændringer.

Kontakt
Søren Krabbe (Ingeniør) | mail: skra@vd.dk | tlf.: 7244 2351    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016