Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Hvad skal tegnes

 

Som udført

Hvad skal tegnes?

Link til  Som udført dokumentation og overdragelse til drift  

 
Tilsynet laver en bilagsfortegnelse og skriver deri hvad der skal afleveres af som udført.
Heri sættes initialer på for hvem der skal udføre opgaverne.
 
Som hjælp til tilsynet i forbindelse med som udført, kan udarbejdes projektplaner/arbejdsplaner med systemlinje og kilometrering.
 
Tegne arbejdet kan bestå af:
 
• Beredskabsplan med omregningsfaktor, som udleveres af VD (Til interne - kontakt Luc i AD-AG-GEO). Tegningsnummer til DriftLocator udleveres af VD (Til interne – kontakt BJOR@vd.dk).
• Opdatere afvandingsplaner med afvanding fra webvand eller efter indmåling fra entreprenøren. Særlige afvandingselementer tegnes / eller revideres, husk kilometrering i tegningshovedet.
• Kørebaneafmærkningsplaner revideres ved ændringer i forhold til projekteret.
• Vejvisningsplaner, opdateres med rettelser fra tilsynet
• Projektplaner og normaltværsnit opdateres ikke til som udført med mindre der er ændringer. Alle projektplaner påføres startkilometrering og normaltværsnit påføres startkilometrering for etapen og overføres til DriftLocator

• Projektplaner for skærende veje overdrages til kommuner.

For alle tegninger gælder at der:
• Tilknyttes systemlinje med kilometrering. Km påskrives km linjen - så kilometrering fremgår tydlig på tegningen.
• Sættes Omregningsfaktor på over tegningshovedet.
• Sættes ny revisionsbjælke på med teksten - Som Udført.
• Skrives km i tegningshovedet efter stationering eller den tilføjes i revisionsbjælken hvis ikke der er plads i tegningshovedet.
• Øvrig tekst i tegningshovedet ændres ikke .


Når tegninger er kontrolleret og godkendt af tilsynet. Sendes et Link fra PDF filernes placering i ProjectWise til Tegningsarkiv@vd.dk som lægger dem i Drift-Locator

Til interne: 
Fagmodellerne i fase5 opdateres med Som udført data, modtaget fra rådgiver eller tilsyn. Fagmodellen registreres i Map tabel.
Der tages en kopi af Som udført fagmodellen til Modelarkivet, fagmodellen flyttes til UTM koordinater og registreres i map tabel.  Fagmodeller (digitale) 

Sidst revision af fagmodel er Som udført - rådgiver/totalentreprenør, filerne uploades under sagen i ProjectWise 
Filerne skal overholde beskrivelen for fagmodeller se fagmodeller på modelstandarden. 
Bemærk at der skal afleveres en fagmodel for hvert projekt.
 
 
 

Sidst opdateret:
 22.07.2016 uni@vd.dk /rettet mail addresse fra KJ1 til BJOR / 27032017/dba
22.06.2020 mail til  Eksterne CAD er fjernet og henvist til benyttelse af ProjectWise/DBA
30.11.2020 fase6 er fjernet i teksten og tilføjet mere beskrivelse under: Til interne/DBA