Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Data- og tegningsstandard

:

Informationsniveauer

Informationsniveauer

 

Informationsniveauer bruges til at beskrive indhold og detaljeringensgraden i en model. Vejdirektoratet arbejder med i alt seks informationsniveauer. Der er ikke en direkte sammenhæng mellem Vejdirektoratets projektmodel og de seks informationsniveauer. Når der udveksles modeller mellem forskellige parter og faser, skal modellens informationsniveau fremgå i emnefeltet på projektweb. 

Informationsniveauet indikerer også i hvilket størrelsesforhold der kan foretages tegningsudtræk fra modeller. 

I nedenstående er alle informationsniveauer beskrevet, og i nærværende skema (LINK) kan projektets parter aflæse hvilket informationsniveau, de enkelte modeller har gennem faserne jf. Vejdirektoratets projektmodel.

 

Informationsniveau 1

Informationsniveau 1 indeholder et overordnet design af vejen, så som korridoren, forskellige linjeføringsforslag, eksisterende bygninger, bygværker og bassiner i 2D. Generelt indeholder modeller med informationsniveau 1 kun de grundlæggende krav til projektering af en vej.

 informationsniveau 1.jpg

 

Informationsniveau 2

Informationsniveau 2 indeholder geometri for linjeføringer som fremstår med en rimelig tolerance. Bygværker og bassiner er repræsenteret med en simpel ydre geometri. Modellen beskriver den overordnede geometri, og der kan foretages mængde udtræk for jord.

Ved 3D modeller med informationsniveau 2, skal det være muligt at lave udtræk til tegningsproduktion i størrelsesforhold 1:2000.

informationsniveau 2.jpg

 

Informationsniveau 3

Informationsniveau 3 svarer til skitseprojektering. I modeller med informationsniveau 3, foretages der detaljerede undersøgelser, så der er et bedre grundlag for at foretage detailprojektering. Ved 3D modeller med informationsniveau 3, kan der laves prisoverslag for projektet, og 3D modeller indikerer den yder geometri på bygværker og bassiner. 

Grundet forskellige udbudsformer, vil grundlagt for udbud til totalentrepriser være lavet, på baggrund af modeller med informationsniveau 3. I dette tilfælde vil udbudsmaterialet indeholde 3D modeller med ydregeometri, og tegningsmateriale som er udtræk fra disse 3D modeller. Entreprenøren har selv ansvaret for at levere færdigprojekterede 3D modeller og tegninger.  

Ved 3D modeller med informationsniveau 3, skal det være muligt at lave udtræk til tegningsproduktion i størrelsesforhold 1:1000. For bygværker skal detaljeringsniveauet på modellen kunne bruges til tegninger i størrelsesforhold 1:200 og 1:100.

informationsniveau 3.jpg

 

Informationsniveau 4

Informationsniveau 4 svarer til detailprojektering hvor den endelige projektering af anlægget færdiggøres, og der kan udtrækkes mængder samt foretages produktionsplanlægning. Al geometri er færdiggjort og 3D modeller er klar til, at blive anvendt til afsætningsdata, mængdeudtræk og tegninger. Bygværksmodeller har et detaljeringsniveau, så de kan bruges til 3. partskontrol. Af 3D modeller med informationsniveau 4 kan der laves bygherre overslag til et kommende udbud. 

Ved 3D modeller med informationsniveau 4, skal det være muligt at lave udtræk til tegningsproduktion i størrelsesforhold fra 1:1000 til 1:20, alt afhængigt  af modeltypen. For jord – og belægningsarbejde skal detaljeringsniveauet på modellen kunne bruges til tegninger i størrelsesforholdet fra 1:1000 til 1:50. For bygværker skal detaljeringsniveau på modellen kunne bruges til tegninger i størrelsesforholdet fra 1:50 til 1:20.

Ved "som udført" skal modellen være en kopi af Niveau 4 med tilføjelser af de rettelser der er sket under udførslen.

informationsniveau 4.jpg

 

 Sidst opdateret 15.06.2015/dba