Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

LedningerLedninger.png 
Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Ledningsoplysningerne i modellen er indhentet hos ledningsejerne.
Vejdirektoratet indestår ikke for dataenes nøjagtighed eller fuldstændighed. Ligesom Vejdirektoratet heller ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i oplysningerne.

 

Indhold

Opgavebeskrivelse

3D-model som indeholder elforsyning, gas og olie, fjernvarme, vandforsyning, kloak- og afløbsledninger, telekabler samt specielle virksomhedsledninger.
  
 

Afvigelser

Datanøjagtighed

Data er baseret på oplysninger indhentet gennem LER og andre registre. Datakvaliteten for de enkelte ledningsdata er angivet via lagets kvalitetsklasse.
 
 
Udseende

Kvalitetsklasser
Når der arbejdes med ledningsdata for Vejdirektoratet, skal hvert lag repræsenteret i CAD-filerne tilføjes en kvalitetsklasse.
Dette gøres ved at sætte enten _1 eller _2 bag hvert lagnavn.

     ·       
Kvalitetsklasse 1
(lagnavn_1)
            Data modtaget fra ledningsejer placeret i koter, der angiver ledningens fysiske placering   -   Eksempel: TF_K_RGN_Ledn-_1
            NB: Disse data må IKKE manipuleres.
 
 

     ·        Kvalitetsklasse 2 (lagnavn_2)
            Data modtaget fra ledningsejer i 2D eller som PDF og efterfølgende digitaliseret   -   Eksempel: TF_G_---_Ledn-_P_2

Alle ledningsdata med kvalitetsklasse 2, skal draperes ned over en trianguleret terrænmodel og flyttes til en standarddybde/-højde. Draperingen udføres, så ledninger følger terrænets kurver.
Se: Standarddybder og -højder for ledningsdata.pdf
 
Farver, symboler og linestyles
Flg. dokument giver et overblik over farver, symboler og linestyles der skal anvendes, når der udarbejdes ledningsdata for Vejdirektoratet:
Farver, symboler og linestyles.pdf
 
Lagnavngivning
Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne:
 
  
  
  
  
El højspændingskabel over 100kVTF_E_HS-_KaPr-_100kV
  
Tekst til el højspændingskabel over 100kV indeholdende ledningens dimensionTF_E_HS-_KaPrT_100kV
  
El højspændingskabel 10-30kVTF_E_HS-_Kabl-
  
Tekst til el højspændingskabel 10-30kV indeholdende ledningens dimensionTF_E_HS-_KablT
  
El højspændingskabel 30-100kVTF_E_HS-_KaPr-_30kV
  
Tekst til el højspændingskabel 30-100kV indeholdende ledningens dimensionTF_E_HS-_KaPrT_30kV
  
El højspændingsluftledning over 100kVTF_E_HS-_Luft-_100kV
  
Tekst til el højspændingsluftledning over 100kV indeholdende ledningens dimensionTF_E_HS-_LuftT_100kV
  
El højspændingsluftledning 10-30kVTF_E_HS-_Luft-_10kV
  
Tekst til el højspændingsluftledning 10-30kV indeholdende ledningens dimensionTF_E_HS-_LuftT_10kV
  
El højspændingsluftledning 30-100kVTF_E_HS-_Luft-_30kV
  
Tekst til el højspændingsluftledning 30-100kV indeholdende ledningens dimensionTF_E_HS-_LuftT_30kV
  
Label (tekstelement) som påsættes alle elkablerTF_E_---_-----_LBL
  
El lavspændingskabel 0,4kVTF_E_LS-_Kabl-
  
Tekst til el lavspændingskabel 0,4kV indeholdende ledningens dimensionTF_E_LS-_KablT
  
El lavspændingsluftledning 0,4kVTF_E_LS-_Luft-
  
Tekst til el lavspændingsluftledning 0,4kV indeholdende ledningens dimensionTF_E_LS-_LuftT
  
ElmastTF_E_---_Mast-
  
Planlagte/projekteret elkablerTF_E_---_-----_P
  
ElskabTF_E_---_Skab-
  
Transformatorstation over 30kVTF_E_---TFMS-_30kV
  
Transformerstation 10-30kVTF_E_---_TFMS-
  
VindmøllerTF_E_---_VinM-
  
Planlagte/projekteret vindmøllerTF_E_---_VinM-_P
  
Label (tekstelement) som påsættes alle fjernvarmeledningerTF_F_---_-----_LBL
  
Fjernvarme fordelingsledningTF_F_---_Ledn-
  
Tekst til fjernvarme fordelingsledning indeholdende ledningens dimensionTF_F_---_LednT
  
Fjernvarme hovedtransmissionsledning over Ø200mmTF_F_TRA_Ledn-
  
Tekst til fjernvarme hovedtransmissionsledning over Ø200mm indeholdende ledningens dimensionTF_F_TRA_LednT
  
Gas distributionsledningTF_G_DIS_Ledn-
1 - 30Næste
 

Udveksling

Filnavn

Der skal leveres to typer CAD-data i Microstationformat indeholdende ledningsdata:
 
      ·       Ledningsejer-filer
            Der udarbejdes én fil pr. ledningsejer, indeholdende kun de ledningsdata som ejes af den pågældende ledningsejer. Alle lag tildeles en kvalitetsklasse (se ovenstående afsnit: Kvalitetsklasser)
            Data skal følge Vejdirektoratets data-tjekliste. Denne beskriver hvilke ledningsdata, der skal vises i de forskellige faser samt tilhørende label-navn, der skal påsættes ledninger.

            Data skal leveres i det aftalte plan- og højdesystem, jvf 'Ydelsesbeskivelsen'.

            Filerne navngives på flg. måde: 'Etape_Ledningsejernavn.eje'   -   Eksempel: 6717_EnergiMidt.eje | 6717_TDC.eje
 
      ·       Én samlet ledningsfil
            En fagmodel indeholdende ledningsdata + labels hentet ind fra de forskellige ledningsejer-filer.
            Fagmodellen navngives på flg. måde: 'Etape_stationering_fase.led'       -   Eksempel: 6717_33500-50000_f3d.led

BEMÆRK: fase = f2 (fase 2), f3l (fase 3, linjebesigtigelse), f3d (fase 3, detailbesigtigelse), f4 (fase 4), f5 (fase 5)
 
Afleveringen af ledningsdata, planer og dokumentation til Vejdirektoratet skal ske i overensstemmelse med det aftalte beskrevet i 'Ydelsesbeskrivelsen'.
 

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:

- Microstation Design fil-format
- AutoCad Drawing fil-format
 
Vejdirektoratet modtager kun modeller i flg. filformat:
 
- Microstation Design fil-format

Opdateringsfrekvens
Fase 1-4
Ved faseskift skal der foreligge en opdateret model. Samt ved væsentlige projektændringer skal modellen uploades uden forsinkelse til projektweb, af hensyn til grænseflader til øvrige parter.

Fase 5
Ved projektændringer i fase 5 skal der foreligge en revideret model.

Kontakt
Birgit Jørgensen (Teknisk Designer) | mail: bjor@vd.dk | tlf.: 7244 2552    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016