Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Mindre anlæg - Forslagsfase


Mindre anlæg - Forslagsfase:  

Ny opsætning af side  - ved fejl eller mangler kontakt DBA@vd.dk

Se hvilke temaer der må samles på tegningerne Mindre anlæg - Bruttoliste for tegninger (Hvilke tema er samlet på tegningen).

Datastandard og filnavngivning:

Krav og filnavngivning står i de forskellige fagmodeller er beskrevet her:   Modelstandard

​Hvad skal projektet indeholde:

 • ​Oversigtsplan 1:25.000

 • Ortofotoplan

 • Længdeprofil

 • Tværsnit

 • Afvandingsplan hvis nødvendig

 • Kørebane- og vejvisningsplan hvis nødvendig

 • Kørekurveplan

 • Signal- og belysningsplan 

 • Tegningsliste

​Link til:

Udtag tegningsnummer:

OBS - Mindre anlæg er Primærvejen  ved udtagening af tegningsnumre

Har et sådan projekt en skærende vej, udtages skærendevej numre til den med mindre den skærendevej vej kan være på samme plan.

Tegningshoved for rådgiver:

Teksthøjder /  Stregtykkelse:

  

Arkivering:

 • Fagmodeller og tegninger afleveres under Projektnummer opgaven har i ProjectWise.

 • Fagmodeller og tegninger afleveres som minimum til hver faseskifte og til afslutning Som udført.

 • Alle tegninger skal være georefereret.

H04016-4001_orto_rådgiverhoved.png

 • Oven over tegningshovedet skal der stå, hvilket koordinat- og højdesystem der er brugt på strækningen.

  

H52108-4001_rådgiverhoved.png

 • Oven over tegningshovedet skal der stå, hvilket koordinat- og højdesystem der er brugt på strækningen.

 • Der er ikke revisionsbjælke på første godkendte tegning og tegninger godkendes først til udbud.

 • Tegninger skal være georefereret. 

​Eksempel på
Tegningsliste
Tegningsliste_xls.png
Tegningsliste_xls.pdfSe eksempel - Excel 

​Tegningsliste

Se beskrivelse af tegningsliste Tegningsliste

 • Tegningslisten kan udtrækkes som udtræk i Excel fra tegningsnummersystemet.

Eksempel på Oversigtplan​ 1:25.000

H04016-1001.png
H04016-1001.pdfH04016-1001.pdf

H71411-1003.png


H71411-1003.pdfH71411-1003.pdf

​Til alle projekter opsættes en oversigtsplan. 

 • Ved langestrækninger tegnes projektet som rødt.
 • Ved små ombygninger vises med en Cirkel omkring stedets placering.

Tegningen skal være i mål 1:25.000 og dække hele strækningen - dog max 7 foldemærket. Se Foldemærker

 
Ved brug af MicroStation er følgende dgnlib til rådighed - 
 • pw.vd.dk:Vejdirektoratet\Documents\Systemadministration\Workspace\Standards\dgnlib\lag\DgnLib - Oversigtsplaner

Oversigtsplanen skal indeholde: 

Opsætning af oversigtsplan:   Oversigtsplaner - 25000

 • Rødt projekt

 • Klometrering eller stationering

 • Kommunegrænser

 • Kommunenavne

 • Tilslutningsanlægsnummer

 • Vejnavne

 • Signatur

 • Nordpil

 • Copyright

 

​​Eksempel - Ortofotoplan

​Eksempel på 1:500 - Ortofotoplan for vej med ortofotogrundlag

  TS_H05033-4002.png

 TS_H05033-4002.pdfTS_H05033-4002.pdf

Plantegning indeholder:  

Plantegninger er i mål 1:500 ved projekter der er mindre end 500m

Ved projekter med længere udstrækning end 500 m opsættes planen i mål 1:1000

Når tegninger er i mål 1:1000 opsættes tegninger efter store anlæg se under Vejprojektering

 

Vejprojektet vist i Hvidt på Ortofotokort.

 • Skal indeholder alle relevante oplysninger for myndighedsbehandling.

 • Vejprojektet  og tekster der tilhøre projektet vises med farven hvid

 • Se den øvrige opsætning i nedenstående beskrivelse af Plantegning indhold

 

Plantegning indeholder:  

Plantegninger er i mål 1:500 ved projekter der er mindre end 500 m

Ved projekter med længere udstrækning end 500 m opsættes planen i mål 1:1000

(Vejprojektet vist i Rødt på nedtonet grundkort - Altså når Ortofoto ikke benyttes - På ortofoto vises projekt og tilhørende tekst i hvidt).

Plantegning skal indeholde  - De fagtemaer der er relevante for projektet til fase 2.

Plantegning skal indeholde  - De fagtemaer der er relevante for projektet til fase 4.

 • Projektgrænse / entreprisegrænse i blå

 • Arealerhvervelse vises sort fuldoptruken linje
  Midlertidig arbejdsareal vises sort punkteret
  Servitutter vises sort tynkt punkteret

 • Vejnavne, de eksisterende vejnavne i sort  

 • Stationering/kilometrering til projekt vises rødt

 • Eksist. kilometrering vises pr. 100 eller for hver 40m hvis det er tale om tegninger i mål 1:500, 1:250 eller 1:200

 • Mål på kørespor/cykelsti/fortov/heller/rabat, vises sort - (Hvis der er mål på planen)

 • Tekster til projektet - f.eks. adgangsvej, regnvandsbassin skrives i rødt

 • Evt.  eksisterende afstribning - kan vises nedtonet - grå

 • Kørebaneafmærkning vises - sort

 • Ny afvanding vises blå

 • Eksisterende vejvisning- og færdselstavler, vises nedtonet grå og
  der skrives ETB ved tavlen (ETB=eksisterende tavle bibeholdes)

 • Eksist. afvanding vises  - Sort

 • Autoværn vises med farver om det er eksist. eller nyt

 • Nordpil

 • 2 koordinatkryds med labels

 • Signatureforklaring

 • Copyright

​Eksempel på længdeprofil

​Eksempel 1:100/1:1000 - Længdeprofil

1120_15008.png  

H44208-5004.pdfH44208-5004.pdf

Længdeprofil

Længdeprofilet skal indeholde følgende:

 • "Net" med angivelse af koter
 • Nederst en stationeringslinje med tilhørende tekst
 • Færdigvej 
 • Terræn
 • Råjord og evt. blødbund
 • Skærende veje med tilhørende tekst
 • Over- og underføringer
 • Kurvebånd
 • Koter til færdigvej og terræn
 • Signaturforklaring med Note
 • Koblingshøjde tegnes ikke på men fremgår  i skemaet for belægningsopbygning på Normaltværsnits tegningen

 • Den færdige tegning skal dække samme udstrækning som projektet på plan tegningen. og udtegnes i målestok så det er ens med plantegninge ( eks. plan 1:1000 = lgdp 1:100/1:1000)

 • Tegningsnummeret  til længdeprofil skal sammenkobles med plannummeret for samme strækning  eks. plan nr. H30120-4012= lgdp H30120-5012

Se beskrivelse her: Projekt til anlæg - Længdeprofil

 

​Eksempel på Normaltværsnit

​Eksempel på 1:100 -  Normaltværsnit 


H04016-7001.png
H04016-7001.pdfH04016-7001.pdf

 
 pop_tværsnit.png

 

 

Normaltværsnit

Den færdige tegning skal være i mål 1:100, og max 7 folder lang, se Foldemærker

Stregtykkelder og teksthøjder, se Normaltværsnit og længdeprofiler

Ved brug af MicroStation er følgende dgn-library til rådighed pw.vd.dk:Vejdirektoratet\Documents\Systemadministration\Workspace\Standards\dgnlib\lag\ normaltværsnit

Diverse signaturer for slid-, binde- og bærelag findes under pw.vd.dk:Vejdirektoratet\Documents\Systemadministration\Workspace\Standards\cell64\nt_lp.cel

 

Belægningsskema:

Asfaltlag skrives i  kg/m²

Stabilt grus, Bundsikringslag og samlet tykkelse skrives i mm

Note: Alle ubenænte mål er i m

​Eksempel på Kørekurveplan Kørekurveplan.png
Kørekurveplan.pdfKørekurveplan.pdf

​Kørekurveplan:

Tegningen opsættes i mål 1:500, 1:250 eller 1:200

 

 • Kørekurveplaner - Hjul og Kasse vises i hver sin farve derved tydeliggøres kørekurverne.

 • Kørekurver i farver og projekt tegnes tyndt sort.

 
​​Eksempel på Signal- og belysningsplan

Mangler eksempel men opsættes som ovenstående

​Signal- og belysningsplan:

Tegningen opsættes i mål 1:500, 1:250 eller 1:200

 • Tegningen er med grå grundkort

 • Projekt vises sort

 • Signal eller belysning opsættes med farver i forhold til DDA-lag

​Eksempel - Plan med revisionsbjælke: 6080-4058.png
6080-4058.pdf6080-4058.pdf

Revisionsbjælken er placeret over tegninghovedet

Revisioner er med bogstav - i dette eksempel A

 
 
oprettet den 13-04 2022 dba@vd.dk  - opdateret orotofotoplan og tværsnit den 07-06-2022/dba