Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Mindre anlæg - Projekt til anlæg


MIndre anlæg - Projekt til anlæg:  

Ny opsætning af side  - ved fejl eller mangler kontakt DBA@vd.dk

Se hvilke temaer der må samles på tegningerne Mindre anlæg - Bruttoliste for tegninger (Hvilke tema er samlet på tegningen).

Datastandard og filnavngivning:

Krav og filnavngivning står i de forskellige fagmodeller er beskrevet her:   Modelstandard

​Hvad skal projektet indeholde:

 • ​Oversigtsplan 1:25.000

 • Ortofotoplan

 • Plan

 • Mængdeplan F, M og A

 • Arealerhvervelseplan

 • Længdeprofil

 • Tværsnit

 • Afvandingsplan

 • Kørebaneafmærkning og vejvisningsplan

 • Anstillingspladsplan (til PPS bilag 3)

 • Kørekurveplan

 • Afsætningsplan

 • Signal- og belysningsplan 

 • Tegningsliste

​Forklaring til Mængdeplaner f, m og a :

 

Tegningsnumerene til mængdeplanen er den samme som på planen efterfulgt af et bogstav F, M eller A.

 • F = Forberedende arbejde - ( hvad der skal fjernes inden man starter i marken )

 • M = Udlægning af muld - ( hvor man udlægger muld, asfalt )

 • A = Afsluttende - ( kantsten, chaussesten, græs )

​Link til:

Udtag tegningsnummer:

OBS - Mindre anlæg er Primærvejen  ved udtagening af tegningsnumre

Har et sådan projekt en skærende vej, udtages skærendevej numre til den med mindre den skærendevej vej kan være på samme plan.

Tegningshoved for rådgiver:

Teksthøjder /  Stregtykkelse:

  

Arkivering:

 • Fagmodeller og tegninger afleveres under Projektnummer opgaven har i ProjectWise.

 • Fagmodeller og tegninger afleveres som minimum til hver faseskifte og til afslutning Som udført.

 • Alle tegninger skal være georefereret.

H04016-4001_orto_rådgiverhoved.png

 • Oven over tegningshovedet skal der stå, hvilket koordinat- og højdesystem der er brugt på strækningen.

  

H52108-4001_rådgiverhoved.png

 • Oven over tegningshovedet skal der stå, hvilket koordinat- og højdesystem der er brugt på strækningen.

 • Der er ikke revisionsbjælke på første godkendte tegning og tegninger godkendes først til udbud.

 • Tegninger skal være georefereret. 

​Eksempel på
Tegningsliste
Tegningsliste_xls.png
Tegningsliste_xls.pdfSe eksempel - Excel 

​Tegningsliste

Se beskrivelse af tegningsliste Tegningsliste
 • Tegningslisten kan udtrækkes som udtræk i Excel fra tegningsnummersystemet.

Eksempel på Oversigtplan​ 1:25.000
H71411-1003.png 

​Til alle projekter opsættes en oversigtsplan. 

 • Ved langestrækninger tegnes projektet som rødt.
 • Ved små ombygninger vises med en Cirkel omkring stedets placering.

Tegningen skal være i mål 1:25.000 og dække hele strækningen - dog max 7 foldemærket. Se Foldemærker

 
Ved brug af MicroStation er følgende dgnlib til rådighed - 
 • pw.vd.dk:Vejdirektoratet\Documents\Systemadministration\Workspace\Standards\dgnlib\lag\DgnLib - Oversigtsplaner

Oversigtsplanen skal indeholde: 

Opsætning af oversigtsplan:   Oversigtsplaner - 25000

 • Rødt projekt

 • Klometrering eller stationering

 • Kommunegrænser

 • Kommunenavne

 • Tilslutningsanlægsnummer

 • Vejnavne

 • Signatur

 • Nordpil

 • Copyright

 

​​Eksempel - Ortofotoplan

​ ​Eksempel på 1:500 - Ortofotoplan for vej med ortofotogrundlag

  TS_H05033-4002.png
 
Vejvisning og kørebaneafmærkning skal kun medtages såfremt der ikke udarbejdes en selvstændig tegning dette (HXXXXX-6000 gruppen).

Plantegning indeholder:  

Plantegninger er i mål 1:500 ved projekter der er mindre end 500m

Ved projekter med længere udstrækning end 500 m opsættes planen i mål 1:1000

Når tegninger er i mål 1:1000 opsættes tegninger efter store anlæg se under Vejprojektering
 

Vejprojektet vist i Hvidt på Ortofotokort.

 • Indeholder alle relevante oplysninger og kan benyttes til myndighedsbehandling.

 • Vejprojektet  og tekster der tilhøre projektet vises med farven hvid

 • Se den øvrige opsætning i nedenstående beskrivelse af Plantegning indhold.

 

​Eksempel - Plan 

​Eksempel på 1:500 - Plan med Grundkort og Matrikelkort

 

Eksempel på 1:1000 - Plan  (Tegningen er foreløbig)

 
 
 

Plantegning indeholder:  

Plantegninger er i mål 1:500 ved projekter der er mindre end 500 m

Ved projekter med længere udstrækning end 500 m opsættes planen i mål 1:1000

Vejprojektet vist i Rødt på nedtonet grundkort.

Plantegning skal indeholde  - De fagtemaer der er relevante for projektet til fase 4.

 • Projektgrænse / entreprisegrænse i blå

 • Arealerhvervelse vises sort fuldoptruken linje
  Midlertidig arbejdsareal vises sort punkteret
  Servitutter vises sort tyndt punkteret

 • Vejnavne, de eksisterende vejnavne i sort  

 • Stationering/kilometrering til projekt vises rødt

 • Eksist. kilometrering vises pr. 100 eller for hver 40 m hvis det er tale om tegninger i mål 1:500, 1:250 eller 1:200

 • Mål på kørespor/cykelsti/fortov/heller/rabat, vises sort - (Hvis der er mål på planen)

 • Tekster til projektet - f.eks. adgangsvej, regnvandsbassin skrives i rødt

 • Evt.  eksisterende afstribning - kan vises nedtonet - grå

 • Ny kørebaneafmærkning vises Sort

 • Ny afvanding vises blå

 • Eksisterende vejvisning- og færdselstavler, vises nedtonet grå og
  der skrives ETB ved tavlen (ETB=eksisterende tavle bibeholdes)

 • Eksist. afvanding vises - Sort

 • Autoværn vises med farver om det er eksist. eller nyt

 • Nordpil

 • 2 koordinatkryds med labels

 • Signatureforklaring

 • Copyright

Eksempel på​Mængdeplaner​

​Eksempel 1:500 - Mængdeplan

TS_H05033-4001f.png 
 
TS_H05033-4001a.png 
 
 

​Mængdeplan

Der opsættes 3 tegninger til hver projektplan .

Tegningsnumerene til mængdeplanen er den samme som på planen efterfulgt af et bogstav F, M eller A.

 • F = Forberedende arbejde -  ( hvad der skal fjernes inden man starter i marken )

 • M = Udlægning af muld - ( hvor man udlægger muld, asfalt )

 • A = Afsluttende - ( kantsten, chaussesten, græs )

 

Til mindre anlæg kan A planen (afsluttende arbejder) oftes slåes sammen med M planen (muld arbejder).

Sammenlægning af A og M står beskrevet på  Bruttoliste

Se opsætning af tegningerne her Projekt til anlæg - Mængdeplaner

​​Eksempel på Arealerhvervelse H44208-33001.png
H44208-33001.pdfH44208-33001.pdf

​Arealerhvervelse:

Se beskrivelse her: Ekspropriation - Mindre anlæg

​Eksempel på længdeprofil

​Eksempel 1:100/1:1000 - Længdeprofil

1120_15008.png  

Længdeprofil

Længdeprofilet skal indeholde følgende:

 • "Net" med angivelse af koter
 • Nederst en stationeringslinje med tilhørende tekst
 • Færdigvej 
 • Terræn
 • Råjord og evt. blødbund
 • Skærende veje med tilhørende tekst
 • Over- og underføringer
 • Kurvebånd
 • Koter til færdigvej og terræn
 • Signaturforklaring med Note
 • Koblingshøjde tegnes ikke på men fremgår  i skemaet for belægningsopbygning på Normaltværsnits tegningen

 • Den færdige tegning skal dække samme udstrækning som projektet på plan tegningen. og udtegnes i målestok så det er ens med plantegninge ( eks. plan 1:1000 = lgdp 1:100/1:1000)

 • Tegningsnummeret  til længdeprofil skal sammenkobles med plannummeret for samme strækning  eks. plan nr. H30120-4012= lgdp H30120-5012

Se beskrivelse her: Projekt til anlæg - Længdeprofil

 

​Eksempel på Normaltværsnit

​Eksempel på 1:100 -  Normaltværsnit 

 
 
 

Normaltværsnit

Den færdige tegning skal være i mål 1:100, og max 7 folder lang, se Foldemærker

Stregtykkelder og teksthøjder, se Normaltværsnit og længdeprofiler

Ved brug af MicroStation er følgende dgn-library til rådighed pw.vd.dk:Vejdirektoratet\Documents\Systemadministration\Workspace\Standards\dgnlib\lag\ normaltværsnit

Diverse signaturer for slid-, binde- og bærelag findes under pw.vd.dk:Vejdirektoratet\Documents\Systemadministration\Workspace\Standards\cell64\nt_lp.cel

 

Belægningsskema:

Asfaltlag skrives i  kg/m²
Stabilt grus, Bundsikringslag og samlet tykkelse skrives i mm
Note: Alle ubenænte mål er i m
​Eksempel på Afvandingsplan

Eksempel på 1:500 - Afvandingsplan

TS_H05033-35001.png 
 

​Afvandingsplan:

 • Afvandingsplan tegnes særskilt.
   Hvis det kun drejer sig om et par brønde der skal flyttes eller en enkelt rørunderføring - tegnes de på projektplanen.

Den færdige tegning skal max. dække 500m - begyndende i en hel station og være i mål 1:500. Dette giver en tegning på i alt 7 foldemærker incl. hovedet. foldemærker

Tegningsnummeret  til afvandingsplan  skal sammenkobles med plan- oh længdeprofilnummeret for samme strækning  eks. plan nr. H30120-4012= lgdp H30120-5012=H30120-35012
Hvis projektet har en udstrækning på 1 km svarende til en hel plan 1:1000 vil tegningsnumret til afvandingsplanen,  blive udtaget som H30120-35012-1 og H30120-35012-2 så der på den måde er fra st. 0.0 - 0.5 på H30120-35012-1 og nr. **_35012_2.dgn for st. 0.5 - 1.0.  

 

Ved brug af MicroStation er følgende dgnlib - Afvanding til rådighed Download

 

Tegningen: (Der taget forbehold for at farverne kan ændre sig er ikke helt vedtaget) )

 • Se hvilke referencer der skal være tilknyttet  Geographics_afv.pdfGeographics_afv 
 • Ny afvanding vises med blå - RGB=0,0,255
 • Eksisterende afvanding vises sort - RGB=0,0,0
 • Eksiserende afvanding vises orange/brun - RGB=205,96,0
 • Eksiserende afvanding der afproppes vises Magenta - RGB=255,0,255

Påskrift:

 • Brøndnumre og stationering pr. 100 m: Skrifthøjde 4 mm

 • Koter på ledninger: Skrifthøjde 1.8 mm

 • Anden tekst: Skrifthøjde 3 mm

 
​Eksempel på Kørebaneafmærkning og vejvisningsplan
 
Kan undlades hvis indholdet tydeligt kan vises på ortofotoplan (HXXXXX-4000 gruppen)

​Færdselstavler og Kørebaneafmærkning:  (Der benyttes kun ortofoto som grundlag hvis det giver mening i forhold til eksisterende)

Tegningen skal dække det aktuelle område og kan være i mål 1:200, 1:250 eller 1:500.
Kørebaneafmærkning vises i sort. Projekt og evt. kortgrundlag vises med stregtykkelse 0.05 mm. Parametre vises ikke.
 
Ved brug af MicroStation er følgende cellebliotek til rådighed, se "Cellebibliotek - Kørebaneafmærkning"  Download. Cellebibliotekket er ikke komplet.
Tekst:
 • Primærvej: stationering pr. 100 m, skrifthøjde 5.0 mm
 • Sekundærvej: stationering pr. 100 m, skrifthøjde 3.5mm
 • Vejnavne: skrifthøjde 3.5mm
 • Dimensionering og målsætning kørebaneafmærkning: skrifthøjde 2.5mm
 • Overskrift: skrifthøjde 3.5mm
 • Overskrift til note og signaturer 3,5 mm
 • Note og signaturer: skriftehøjde 2.5mm
Se beskrivelse :Vejvisning
 
Eksempel på Faseplan
 
TS_H05033-9001.png
TS_H05033-9001.pdfTS_H05033-9001.pdf


​Faseplan - Mindre anlæg

Tegningen er i mål 1:500.

Tegningen skal have nordpil på.

Der fremstilles en tegning for hver Fase

 
 
 

​Eksempel på Anstillingspladsplan

 

 
Anstillingsplads.png
Anstillingsplads.pdfAnstillingsplads.pdf

​ Anstillingsplads - Mindre anlæg

Se beskrivelse her: Anstillingsplads - Mindre anlæg

 

 
​Eksempel på Kørekurveplan Kørekurveplan.png
Kørekurveplan.pdfKørekurveplan.pdf

​Kørekurveplan:

Tegningen opsættes i mål 1:500, 1:250 eller 1:200

 

 • Kørekurveplaner - Hjul og Kasse vises i hver sin farve derved tydeliggøres kørekurverne.

 • Kørekurver i farver og projekt tegnes tyndt sort.

 
​Eksempel på Afsætning H33215-14001.png
H33215-14001.pdfH33215-14001.pdf

​Kørekurveplan:

Tegningen opsættes i mål 1:500, 1:250 eller 1:200

 • Tegningen er med grå grundkort

 • Projekt vises rødt

 • Afætningspunkter vises som punkt i sort

 
 
​Eksempel på miljø natur TS_H05033-27101.png
TS_H05033-27101.pdfTS_H05033-27101.pdf

​Miljø - Erstatnings natur eller natur i øvrigt:

Tegningen opsættes i mål 1:500, 1:250 eller 1:200

 • Tegningen er med grå grundkort

 • Projekt vises sort

 • Naturen det omhandler er i farver

 
​​Eksempel på Signal- og belysningsplan

Mangler eksempel men opsættes som ovenstående

​Signal- og belysningsplan:

Tegningen opsættes i mål 1:500, 1:250 eller 1:200

 • Tegningen er med grå grundkort

 • Projekt vises sort

 • Signal eller belysning opsættes med farver i forhold til DDA-lag

​Eksempel - Plan med revisionsbjælke: 6080-4058.png
6080-4058.pdf6080-4058.pdf

Revisionsbjælken er placeret over tegninghovedet

Revisioner er med bogstav - i dette eksempel A

 
​Som udført:
​Fagmodeller opdateres og lægges i ProjectWise og sendes til behandling til som udført
Tegninger opdateres og lægges i ProjectWise og sendes til behandling til som udførtt
 
Oprettet den 03-05-2022 dba@vd.dk - opdateret orotofotoplan og tværsnit den 07-06-2022/dba