Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Modelstandard

​​​ Modelstandard 03-Stibro-og-faunabro_Dyrehaven.jpg
Velkommen til Vejdirektoratets modelstandard.


IKT - Grundlag og krav     |     Udviklingsniveauer     |     Tekster     |     Koordinatsystem     |     Download     |     Fagmodeller     |     Kontakt


Modelstandarden bliver ikke længere opdateret, da den pr. 20. februar 2020, er blevet erstattet af en ny fælles modelstandard med Banedanmark.
 
 
 

Derfor findes døde link i nedenstående:

 
IKT - Grundlag og krav & specifikationer:
Beskrivelse for levering af digitale kort-, model- og tegningsdata til Vejdirektoratet, skal udføres i henhold til IKT-dokumenterne, som består af:

  ·       IKT Grundlag og krav​
 

Udviklingsniveauer:
Udviklingsniveauer bruges til at beskrive indhold og detaljering i en model. Vejdirektoratet arbejder med i alt 4 udviklingsniveauer.

·  Beskrivelse af udviklingsniveauer.pdfBeskrivelse af udviklingsniveauer.pdf
·  Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdfSkema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf

 ·  Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5

 

Filnavn 

( For filnavngivning se ovenstående LINK: Skema med udviklingsvineauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg og Linket Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5)

Filnavngivning af denne model skal følge flg. syntakst:

- 'Etape_stationering_fase.fv.dgn' | Eksempel: '6714_11200-16600_f3d.fv.dgn'

BEMÆRK: fase = f2 (fase 2), f3l (fase 3, linjebesigtigelse), f3d (fase 3, detailbesigtigelse), f4 (fase 4), f5 (fase 5).

Tekster i modeller:
Alle informationer og tekster skrevet i nedenstående fagmodeller, skal skrives i en størrelse svarende til til 5 mm. ved udprintning i 1:1000.

Koordinatsystem:
Generelt skal modeller leveres i projektets vedtagne koordinatsystem, jf. udbudsbetingelserne.
Landskoordinatsystemerne: DKTM
Længde- og tværprofiler mv. der ikke er absolut relaterbare i planet kan leveres i lokale koordinater.


Grundlag

 

Teknisk Grundlag 

 

·  Opmålingsdatastandard

·  Matrikelkort

·  Ortofoto

 

Eksisterende terræn

·  Terrænmodel

·  Havbundsmodel

 

Geoteknik

·  Geoteknik - Blødbund

·  Geoteknik - Boringer

 

Eksisterende elementer

·  Eksisterende dræn

·  Ledninger

Dokumentation

 

Kontrol

·  Kontrolmåling


Kontakt
Søren Krabbe (Ingeniør) | mail: skra@vd.dk | tlf.: 7244 2351    |    Dorte Bregnhoved Andersen (Teknisk Designer) | mail: dba@vd.dk | tlf.: 7244 2325    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016