Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Opmålingsdata

Opmålingsdata
Opmåling afleveres i DSFLformat.
Navn DSFL_H DSFL_U Obj. Type Beskrivelse Figur SDL kode
Fikspunkter                  
Højdefikspunkt  %KG1  %U31 punkt        112
Afsætningspunkter  %KG1  %U13 punkt        115
Hjælpepunkt  %KM1  %U1 punkt        119
Skelpunkt/anden afm  %KM1  %U91 punkt        237
Højdeforhold                  
Terrænpunkt terrestisk opmålt  %KG7  %U211 punkt        191
Brudlinie  %KG7  %U4 linje        193
Vej-, sti- og sporanlæg                  
Kørevej befæstet  %KG3  %U18 linje      x 124
Kørevej ubefæstet  %KG3  %U19 linje        125
Vej diverse  %KG3  %U2 linje        126
Vejmidte  %KG3  %U91 linje      x 126
Kørebane afmærkning  %KG3  %U58 linje      x 137
Cykelsti  %KG3  %U14 linje        120
Sti  %KG3  %U3 linje        131
Helle  %KG3  %U17 linje      x 123
Kantsten (Granit)  %KG3  %U122 linje      x 235
Kantsten (beton)  %KG3  %U121 linje      x 234
Kantsten-svingsten  %KT1  %U150 linje      x 233
Kantsten (top)  %KG3  %U12 linje      x 238
Vandrende nedløbsrende  %KT1  %U51  linje        170
Autoværn - stål  %KT1  %U311 linje      x 138
Autoværn - beton %KT1 %U312 linje      x 189
Autoværn - New Jersey %KT1 %U314 linje      x 190
Parkering  %KG3  %U24 linje        127
Anden belægning  %KT1  %U982 linje    også belægnings skift   122
Fortov  %KG3  %U15 linje    bagkant x 239
Overkørsel  %KT1  %U18 linje    belagt   256
Jernbanetrace  %KG3  %U611 linje    terræn, skønnet spormidte   134
Jernbaneskinne  %KG3  %U621 linje    skine inderside   136
Bygninger, bygværker                  
Bygning mur  %KG4  %U2 linje        141
Bygnings tag (ved terræn)  %KG4  %U12 linje        140
Bygnings detalje  %KG4  %U4 linje        143
Trappe (fri)  %KG4  %U73 linje        139
Støttemur  %KG4  %U71 linje      x 288
Drivhus  %KG4  %U31 linje        142
Bygværker  %KG4  %U7 linje        148
Anlæg diverse  %KG4  %U75 linje        149
Spuns %KT1 %U95 linje     300
beholder - tank  %KG4  %U53 linje        144
Høfde  %KG4  %U63 linje        145
Kajkant  %KG4  %U61 linje        147
Hegn, grøft mm.                  
Hegn  %KG5  %U1 linje        150
Levende hegn  %KG5  %U16 linje      x 151
Plankeværk stakit  %KG5  %U12 linje        160
Låge %KG4 %U431 linje     352
Hegnsmur %KG5 %U21 linje     353
Støjskærm  %KT1  %U33 linje        132
Skrænt top  %KG5  %U71  linje        158
Skrænt bund  %KG5  %U72  linje        159
Grøft  %KG5  %U46  linje      x 155
Rørgennemløb  %KG5  %U741 punkt        169
Underløb for grøft %KG5 %U47 linje        168
Drænrør %KF2 %U261 linje     369
Vandløb kanal  %KG5  %U45 linje      x 154
Vandløb bund  %KG5  %U452 linje      x 577
Sø (vandlinie)  %KG5  %U51  linje    dagens vandstand   156
Vandhul  %KG5  %U52  linje        157
Fladeafgrænsning                
Brugsgrænse  %KG5 %U32  linje        153
Beplantningslinie %KG5 %U33 linje      x 240
Skov %KG6 %U17 linje        241
Flade afgrænsning  %KG5  %U31  linje        152
Kystlinie  %KG5  %U61  linje        146
Særlige terræn genstande                  
Mast  %KG8  %U34  punkt        177
Lysmast  %KG8  %U342 punkt        203
Flagstang  %KT1  %U713 punkt        228
Brønd dæksel  %KG8  %U11  punkt        171
Nedløbsrist  %KG8  %U12  punkt        172
Brandstander  %KG8  %U24  punkt        212
Ventildæksel  %KG8  %U13  punkt        216
Fundament  sokkel %KG4 %U74 linje      x 278
Vejskilt %KG8 %U41 punkt      x 201
Skilt (linie)  %KT1  %U82  linje      x 187
skilteportal (punkt) %KT1 %U821 punkt    mål evt. fundament x 186
Tavle - portal (linje) %KG8  %U42  linje    mål evt. fundament x 188
Trafiklys  %KG8  %U43  punkt        200
Nødtelefon  %KT1  %U714 punkt        210
Kantpæl  %KG3  %U551 punkt    kilometerpæl x 133
Vindmølle %KG8 %U74 punkt     382
Løvtræ (indmålt)  %KG8  %U511 punkt        179
Nåletræ (indmålt)  %KG8  %U521 punkt        181
Fritliggende sten  Statue o l %KT1 %U901 punkt        182
Gravhøj (symbol)  %KG8  %U86 punkt        183
Gasforsyning                  
Gas ledning  %KF4  %U2  linje        184
Gas forsyning Komponent  %KF4  %U1  punkt    gul stander   185
Fjernvarme                  
Fjernvarme visermærke %KF3  %U1  punkt        289
Fjernvarme  %KF3  %U2  linje        290
Elforsyning                  
Installationsskab  %KG8  %U2  punkt    mål evt. fundament   173
Transformer %KF6 %U321 linje     373
Luftledning %KF7 %U23 linje     375
Højspændingsmast  %KG8  %U31  punkt        174
Højspændingsledning  %KG8  %U32  linje        175
Højspændings fundament  %KG8  %U33  linje        176
Mastefundament  %KG8  %U37  linje        178
Højspændingskabel jord %KF6 %U221 linje     376
Lavspændingskabel jord %KF6 %U222 linje     377
Telekommunikation                  
Tlf kabelskab  %KF7  %U11  punkt        476
Tlf kabelrende tracé  %KF7  %U21  linie        420
Fiberkabel / rør %KF7 %U2101 linje     421
Geoteknink                  
Boring Terræn  %KF1  %U111 punkt        250
Afsætning til besigtigelse            
Arbejdsareal (afsætning i marken)  %KM1  %U904 punkt    grøn flag   254
Ekspr grænse (afsætning i marken)  %KM1  %U905 punkt    rød flag   253
Linjebesigt CL (afsætning i marken) %KM1 %U907 punkt    gul flag   257
Linjebesigt ramper sk_vej (afsætning i marken) %KM1 %U908 punkt    blå flag   258
Eksisterende. skel og nye jordfordelingsskel %KM1 %U911 punkt    hvid flag   259
Linjebesigt ny pr.fl.vej (afsætning i marken) %KM1 %U912 punkt    orange flag   260
Tekster                  
Vejnavn (tekst)  %D131     tekst        VEJ
Diverse tekst  %D1631     tekst     TXT
Punktnummer  %D5103     tekst     PKT
Terrænkote i grundkort  %D1611     tekst     KOT
Nedlægningsdybde %D13611   tekst     DYB
 
DSFL-filer må kun indeholde følgende koder:Regneark "Opmåling standard koder.xlsx" med DSFL-koderne (og SDL-koder)
og Pdf-tegning med vejledende skitser
kan downloades fra http://ts.vd.dk/SitePages/Download.aspx 

 


Kontakt

 

Lene Rørvang   (Teknisk Designer) | mail: ler@vd.dk| tlf.: 7244 2284    |    Luc Sandré (CAD-Supporter) | mail: luc@vd.dk | tlf.: 7244 2227