Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

OrtofotoOrtofotos.png 

Indhold

Opgavebeskrivelse

2D-model som består af ortogonal flyfotomosaik. Mosaikken kan være opskåret i felter/tildels på en fastlagt størrelse på f.eks. 2x2 km. eller kan være en samlet mosaik dækkende hele projektområdet.

Der kan være flere forskellige ortofoto af varienrende alder og opløsning. De forskellige ortofoto har en varierende opløsning/pixelstørrelse på 5-20 cm.
Pixelstørrelsen i ortofoto er normalt nogenlunde samme størrelse som pixelstørrelse på terræn i det originale foto (Ground Sample Distance - GSD).
Til et projekt vil der ofte være seneste sommer-ortofoto (fra lige årstal) samt et forårs-ortofoto fra omkring projektstarten.
  

Afvigelser  

Datanøjagtighed

Nøjagtigheden i ortofoto er normalt 2-3 gange GSD for objekter på terræn. Objekter over terræn vil ofte være forskudt.

Det er muligt at genkende genstande med en udstrækning på 1-2 GSD.

 

Udseende  

Modellen er raster-baseret og fremtræder som et sømløst lodfoto.
 
 

Udveksling

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
-   Enhanced Compression Wavelet (.ecw) fil-format

Opdateringsfrekvens
Modellen opdateres i efterår med lige årstal.
Ved større projekter opdateres modellen løbende i takt med projektet.

Kontakt
Flemming Guldmann Nielsen (Teknisk Designer) | mail: fgu@vd.dk | tlf.: 7244 2327    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016