Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Plan med boringer til orienterende geotekniske undersøgelser

Situationsplan, normalt 1:4.000

 
En tegning vil kunne dække ca. 4 km og være på i alt maks 7 Foldemærker incl. tegningshovedet.
Der skal bruges skrifttype Arial.
 
Tegningen skal indeholde:
 
·       Grundkort, matrikelkort og højdekurver
·       Projektfil med minimum centerlinje, tydelige pips og stationering for motorvej, skærende og forlagte veje samt ramper
·       Samtlige boringer og CPTU (med læsbart nummer), der dokumenteres i datarapporten i form af et boreprofil
·       Markering af arealer, hvor der er vandområder, vises med lyseblå streg (RGB: 168,214,255).
·       Henvisninger til evt. geotekniske brorapporter og andre geotekniske rapporter
·       Nordpil og koordinatkryds samt min. 2 stk. koordinatlabels
·       Udfyldt tegningshoved
·       Signaturforklaring, anvendt koordinatsystem og højdemodel på strækningen, samt en tegningsreferencedato svarende til det anvendte projekt (placeret over tegningshoved)
 
Fra projektfilen ønskes som minimum følgende lag fravalgt:
·         Kantlinje
·         Parameter
·         Parameterpile
·         Asfaltvulst
·         Grøfteafrunding
·         Højderyg

 

Påskrift og stregtykkelser, se Geoteknik - Påskrift og stregtykkelser
 
 
Bilagsnummerering, se Geoteknik - Bilagsnummerering