Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Data- og tegningsstandard

:

Projekt til anlæg - Ledningsplan

LEDNINGSDATA OG -PLAN

FASE 1, 2, 3, 4 & 5 STØRRE- OG MINDRE ANLÆG

 Ved aflevering skal følgende leveres til VD:

 
 
LEVERANCE
FORMAT
INDHOLD
BEMÆRKNING
NYTTIGE LINK
DATA
LEDNINGSEJERFILER:
Etape_ledningsejernavn.eje
 
Projektnr\Udenfor fase\Fagdata\Fremmede ledninger\ eje-filer til fagmodel\Fase X\
 
DGN
1 fil pr. ledningsejer i 3D - indeholdende ledningsdata + tilhørende labels.
Ledninger i filerne vises som tracéets centerlinje
Følg Vejdirektoratets data-tjekliste
Eventuelle PDFér modtaget fra ledningsejeren skal digitaliseres, og alle lag tildeles en kvalitesklasse jvf. Modelstandarden
LEDNINGSFIL:
Etape_stationering_fase.led
 
Projektnr\Fase 1-4\Fagmodeller\
 
DGN
3D-model.
Samlet ledningsfil indeholdende alle data fra ledningsejerfilerne inkl. labels. 

Alle ledningsdata med kvalitetsklasse 2 skal draperes ned over en trianguleret terrænmodel og flyttes til en standarddybde/-højde.
 
                                       
PLANER & DOKUMENTER
 
LER-kvittering
 
Projektnr\Udenfor fase\Fagdata\Fremmede ledninger\ Ler_{Kviteringsnr}\
PDF
Kvittering for graveforespørgsel evt. inkl. noter
Der angives vigtige informationer i noterne:
eks. "ledningsejer har ingen ledninger i området", "Ledninger har skiftet ejerskab til xxx", dato for modtagelse af data oa.

Ledningsplan(er)

Projektnr\Fase 1-4\Fagdata\Ledninger\Tegninger\PDF\

PDF Ledningsplan(er) der dækker hele projektet, indeholdende den samlede ledningsfil Tegningsnr. skal udtages i Vejdirektoratets tegningsnummereringssystem - Ledningsplaner
Tegningsnummer

NB!! Aflevering af data, planer & dokumentation skal ske til Vejdirektoratets Projektweb. Se relative stier i skemaet ovenfor.

Ledningsdata

Søgepolygonen i LER-forespørgslen skal dække en korridor som beskrevet i den enkelte rådgivningsydelse på projektet.
Ledningsdata skal følge datastandarden for ledninger.

 
I de enkelte ledningsejer-filer påsættes labels på alle ledninger - denne tekst skal referere til signaturforklaringen i korthovedet (Se Data-tjekliste under kolonnen "Label")
NB!! Labels må ikke sættes ovenpå projektstreger, men skal påsættes i et passende omfang, således at det på planen er muligt, at identificere den enkelte ledning, specielt i nærheden af krydsninger med projektet.
Hvis samme ledningstype optræder hos flere forskellige ledningsejere, skal dennes label have et fortløbende nr. (eksempeltvis T-1, T-2, EHK10-1, EHK10-2 osv.)
Et planlagt tracé må påsættes et "P" efter labelnavn (eksempelvis TP, EHK10P osv.).
 
Tekst str. på labels skal være jvf. nedenstående skema, og laves med hvid baggrund på tekst, så der ikke er brud på ledningerne, når man slukker for lag med labels.
 
Ledningsplaner
Ledningsplaner må max. være 6 foldemærker lang + 1-2 foldemærker til signaturforklaring og korthoved. Planerne skal om muligt omfatte samme udstrækning som tilhørende projektplaner.

Der påsættes nordpil, copyright og signaturforklaring, koordinatkryds med xy-koordinat på 2-3 koordinatkryds samt rammeoversigt, hvor aktuel ramme er fremhævet - se tegningseksempel nedenfor og Tegningsopsætning
LER-nummeret skal fremgå i tegningshovedet, se tegningeksempel.

NB!! signaturforklaringen skal kun indeholde de signaturer, der findes på ledningsplan(erne) tilhørende etapen - ledningsejernavnet skal angives i signaturforklaringen samt ledningsejer ID (ledningsejer ID bruges til ledningsprotokol/skema til tekniske aftaler).

H145-14-8001.jpg
Se eksempel


OPSÆTNING AF LEDNINGSPLANER - FASE 2, 4 & 5 MINDRE ANLÆG
Mål: 1:4000/1:1000/1:500*
TEGN.NR. SERIE: 8000
                                                                   
0
0
0
77
77
77
153
153
153
W9
1,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5
mm
5,0 mm
 
 
 
FARVER (RGB)
LINJE-TYKKEL-
SE*
TEKSTHØJDE*
BEMÆRKNINGER
 

PROJEKTFIL (*.fv, *.bas, *.bv, *.cl, *.sli)

 x   
             
 
 
 
 
 
Parametertekst og tekst vedr. projektet vises ikke
Centerlinje og stationering findes i enten *.cl eller *.sli
 
Stationering, primærvej pr. 100 m
         
         
 x
 
 
 
x
Teksten skal stå parallelt over centerlinje
Stationering, skærende veje pr. 100 m
x
Teksten skal stå parallelt over centerlinje
SKILTE (*.tav)
 
 
 
 
 
 
 
Skilte vises i farver - vises kun på planen, hvis dette er aftalt med projektleder

MATRIKELKORT (*.mat)

 
x
 
 
x
 
 
Tekster skal stå vandret på planen.
Matr.nr. og vejlitra må scaleres med faktor 0,75 på små matrikler samt hvor teksten påsættes med henvisningspil
OBS: Skel-linjer vises med farven lyselilla, så de afviger markant fra projektdata. Se tegningseksempel.
GRUNDKORT (*.gkt)
 
 
x
 
 
 
 
 OBS: Bygningsflader skal fremgå med en transparens på 50%
VEJ & ADRESSETEMA (*.vat) Vejnavne og husnumre skal vises fra dette tema
 
Vejnavne
x
 
 
 
x
 
 
Teksten skal stå parallelt over vej
Husnumre
x
LEDNINGSFIL (*.led)
 
 
 
 
 
 
 
Farver, symboler og stregtyper skal være i henhold til Modelstandarden
Tekstlag med dimensioner vises ikke
 
Label tekst
 
 
 
 
 
x
 
Tekst skal fremstå i farver med hvid baggrund på tekst.
Se labelnavn i Data-tjekliste
 GRAVEFORESPØRGSELSPOLYGON    
 
 
x
x
 
 
 
Punkteret linje jvf. Modelstandarden
Søgepolygonen skal være identisk med det søgeområde, der er anvendt i LER-forespørgslen

* Ledningsplan til fase 2 laves i 1:4000 (Målforholdet 1:1000/1:500 må benyttes på mindre projekter) - Ledningsplan til fase 4 og 5 laves i 1:1000 (Målforholdet 1:500 må benyttes på mindre projekter)

Linjetykkelser + teksterhøjder er angivet i størrelser på plot

 

Kontakt
Morten sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | Direkte: 4123 6016     |     Ulla Vinther (Kort- og landmålingstekniker) | mail: uvi@vd.dk | Direkte: 7244 2196 
 

Sidst opdateret 11.12.2019  uvi@vd.dk