Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Data- og tegningsstandard

:

Projekt til udbud - Temakort

Miljø 

Datastandarder og filnavngivning:

Se datastandarder  Datastandard - kontrolliste

Navngivning af linjefil m.fl.  - se Filnavngivning

 

Temakort 

 12810_27013.png Drikkevandsinteresser:  ​12810_27013_m.pdf12810_27013.pdf

 12810_27015.png ​Fredning, bygge- og beskyttelseslinjer:  12810_27015_m.pdf12810_27015.pdf

 12810_27017.png ​Jordforurening:  12810_27017_m.pdf12810_27017.pdf

 12810_27019.png ​Naturbeskyttelse:  12810_27019_m.pdf12810_27019.pdf

 

 

De færdige tegninger skal være i mål 1:4.000 og må max være 7 folder inkl. tegningshovedet, og der begyndes altid i en hel station, se Foldemærker

Der anvendes ortofotokort som kortgrundlag og projektet vises i hvidt. Alm. grundkort kan i nogle tilfælde også bruges, og da vises projektet i rødt.

Der laves 4 planer med hver deres tema, se nedenfor.

  1. Drikkevandsinteresser Drikkevand.pdfSe signatur eksempel Drikkevand

  2. Fredning, bygge- og beskyttelseslinje Fredet område.pdfSe signatur eksempel  Miljø tema

  3. Jordforurening Jordforurening.pdfSe signatur eksempel Jordforurening

  4. Naturbeskyttelse Naturbeskyt.pdfSe signatur eksempel  Naturbeskyt

Ved mindre anlæg kan temaerne "Fredning, bygge- og beskyttelseslinjer" og "naturbeskyttelse" evt. tegnes på samme plan.

Temaerne findes på "Miljøportalen", og ved brug af MicroStation er følgende dgn-lib til rådighed "DgnLib - Miljø.dgnlib"  Download

Signaturer til de 4 planer findes i cellebiblioteket "Cellebibliotek - Signatur og noterDownload og anvend "Drikkevand", "Fredet område", "Jordforurening" og "Naturbeskyt".
 
Store vigtige ledninger (gas, fjernvarme, højspændingsjordkabel og olie) indtegnes  og med samme signatur og farve som på ledningsplanerne.

  
Vejprojektet:
  • Vejprojektet vises i hvidt, stregtykkelse 0.1 mm
  • Brosignaturer vises i hvidt, stregtykkelse 0.5 mm
  • Hvis der forekommer en del af et projekt, som ikke er med i den pågældende etape, vises dette med mørk grå og i fuld optrukket streg
  • Ved overgangen tegnes etapegrænsen og teksten "etapegrænse" påskrives med tekststørrelse 2.5 mm.  Begge dele vises i blåt.

Påskrift (med hvidt), se Teksthøjder for planer

 
Oven over tegningshovedet påsættes signaturforklaring, og der skal stå, hvilket koordinat- og højdesystem der er brugt på strækningen.

 

Når der skal tages tegningsnumre ud skal man - for at få sammenhæng i numrene - tage numre ud til hele strækningen, for hvert tema. Først tages tegningsnumre ud for "drikkevand", dernæst for "fredning, bygge- og beskyttelseslinjer", "jordforurening" og til sidst for "naturbeskyttelse".

Tegningsnummeret udtages i Vejdirektoratets tegningsnummer system tn.vd.dk - se også  Tegningsnummerering

Tegningsnummeret udtages i gruppen "27001" og til tegninger med alm. grundkort tilføjes tegningsnummeret et "g" (står for grundkort) - tegninger med ortofotokort har kun tegningsnummer og ingen bogstav.

Tegningshoved:  Tegningshoved  og  Tegningshoved - Konsulent, Rådgiver

 

I fase 4 Projekt til anlæg - Temakort. Projekt fra fase 4 tilknyttes 

Til fase 4 Projek til anlæg udarbejdes nye tegninger, disse underskrives ved udbud.

Tegningen arkiveres i ​Vejdirektoratets tegningsarkivsystem (Locator), se Locator - Vejdirektoratets tegningsarkiv

  

 

 Sidst opdateret den 16.10.2014 dba@vd.dk