Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Sidst opdateret

Kort beskrivelse af vigtige rettelser i Data og tegningensstandard:

 

Vejdirektoratets officielle skriftfont på tegninger er Arial - venligst fremad rettet se bort fra de steder i denne standard hvor der står: 
Der bruges skrifttype "TrueFrutigerLight"  

21.09.2015
Mindre Anlæg - Mængdeplaner
Rettet tegningshoved  - H403.08 samlet til H40308 og linje et er nu
Projekt til anlæg - Mængdeplan, Forberedende arbejder som til store anlæg

30.07.2015

Arbejdsmiljø - her indsat rettede tegninger
Da der kun skal stå Arbejdsmiljø i første linje

30.07.2015
Liste med projekter i 3D på Modelstandarden
 
14.07.2015
Typetegninger er opdelt i Aktuelle og Historiske

22.07.2015
Vejprojektering:
Projekt til anlæg - Planer 
Udbud
Arbejdsareal for broarbejdsplads er ændret til fuld optrukken streg 0.3mm streg
 
14.07.2015
Typetegninger er opdelt i Aktuelle og Historiske
Benyt de Aktuelle til udbud 
 
11.02.2015
Vejprojektering: Opdateret
Projekt til anlæg - Planer 
 
Generelt: Opdateret
Teksthøjder for planer
Opsætning af planer
Stregtykkelser og farver
 
Arbejdsmiljø: Opdateret
Anatillingsplads - Store anlæg
Abstillingsplads - Mindre anlæg
Arbejdsmiljø - fællesområde
 
Download: opdateret
dgnlib til arbejdsmiljø
Cellebibliotek - signatur og noter
 
17.10.2014
Tegningsnummer skema er rettet i gruppe 27000 Miljø.
Gruppe 25000 og 26000 er delt ud og beskrevet mere.
Gruppe 22000 er tilføjet.
 
17.10.2014
Længdeprofiler ved Fase 4 Projekt til Udbud.
Nye tegninger med note på omkring Koblingshøjde.
Da Koblingshøjder er i Belægningsskemaet til entreprisen tegnes det ikke på tegningerne mere.

 

17.10.2014
Miljø temakort er beskrevet i fase 3 og fase 4.
Temakort i fase 3 og 4 underkrives til detailbesigtigelse og til udbud.

 

18.07.2014
Der er sat nye eksempler på ved Anlæg - Beredskabsplaner - Se under Vejprojektering Fase 4-5.
tegningshoved under generelt - Tegningshoved er tilrettet med tykkere overskrifter.
 

08.07.2014

Vedrørende underkrift af Plan til Myndighedsbehandling er indkskrevet i emnet under Miljø.

 

07.07.2014

Locator er tilrettet og med Geostatiale PDF'er indføjet under plotfiler.
 

 23.06.2014
Lagstandarden for 'Broer og bygværker' er udvidet markant. Se den nye lagstandard under ved at klikke på 'Datastandarder' og vælg 'Broer og bygværker'.

 
22.05.2014
Ny tegningsstandard for ledningsplaner er tilgængelig under fanen "Mindre anlæg" og for større anlæg under fanen "vejprojektdata"
Ligeledes er en ny standard for ledningsdata nu tilgængelig under Datastandarder.
 
 
05.12.2013
Cellebiblioteket for Hvidbog er nu tilgægelig i download sektionen.
 
05.12.2013
Retningslinjerne for brug af copyright-sikret materiale er opdateret, se under "generelt" -> "Copyright": http://ts.vejdirektoratet.dk/SitePages/Copyright.aspx
Ligeledes er cellebiblioteket "Plot - Tegningshoved og -rammer" opdateret og indeholder celler med copyright tekst i overensstemmelse med de nye retningslinjer.
 
05.12.2013
Datastandarden er opdateret for fagtemaet "Broer og bygværker"
 
05.11.2013
For fagtemaet "Broer og bygværker" er der under datastandarden beskrevet, hvordan data skal leveres til Vejdirektoratet
 
02.07.2013
Vejdirektoratets IKT beskrivelser tilføjet under Generelt
 
06.02.2013
Revideret dgnlibs
Under 'Download' er dgnlibs for 'Vejprojektering' og 'Ekspropriation' revideret, så de nu stemmer overens med Vejdirektoratet colortabel.
 
29.11.2012
Kontrol plot
Krav om kontrol plot til Locator slettet. 
 
02.10.2012
Afvanding, beskrivelse af overførsel til WebVand materiale om WebVand på download
 
18.07.2012
Nu er der link til datastandarden på mange af siderne.
Vi høre gerne hvis der er mangler.
 
22.02.2012
I download er uploadet ny biblioteker:     proj_cell, Bered_trafik og støj.cell og sign_note.cell og nt_lp.cell
Der er indsat skemaer til hjælp for tegningsopsætning flere steder - Disse kan plottes ud på A3 papir.
 
9.11.2011
Pdf filer til Locator - Vejdirektoratets tegningsarkiv afleveres liggende  Locator - Vejdirektoratets tegningsarkiv