Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

StøjCenterlinje.png 
 Indhold

2D-model som indeholder flader der beskriver diskrete intervaller af støjbelastning. Data er fremkommet som
output  fra støjberegninger ifølge modellen Nord2000. Støjværdier er angives som Lden. Der kan foreligge
støjberegninger for flere scenarier og beregningsårstal for den samme lokalitet – typisk med og uden projekt på
nuværende tidspunkt og ved projektets forventede åbning. Der kan desuden foreligge differencemodeller som
viser differencen mellem 2 scenarier.
 
Usikkerheden på en støjberegning er under normale forhold ca. 2 dB.

Afvigelser

I specielle situationer kan støjberegning være udført i specifikke beregningspunkter, enten som en særskilt
ydelse eller supplement til en fladestøjsberegning.  

Udseende

Lagnavngivning
Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne ved støjberegning: 
 
Lagnavn
Geometri
Beskrivelse
Lden_0_52_dB
flade
Lden mindre end eller lig med 52 dB
Lden_0_56_dB
flade
Lden mindre end eller lig med 56 dB
Lden_0_63_dB
flade
Lden n mindre end eller lig med 63 dB
 
 
 
Lden_68_Ue_dB
flade
Lden større end 68 dB
Lden_73_Ue_dB
flade
Lden større end 73 dB
 
 
 
Lden_52_54_dB
flade
Lden større end 52 dB og mindre end eller lig med 54 dB
Lden_54_56_dB
flade
Lden større end 54 dB og mindre end eller lig med 56 dB
Lden_56_58_dB
flade
Lden større end 56 dB og mindre end eller lig med 58 dB
Lden_58_60_dB
flade
Lden større end 58 dB og mindre end eller lig med 60 dB
Lden_60_62_dB
flade
Lden større end 60 dB og mindre end eller lig med 62 dB
Lden_62_64_dB
flade
Lden større end 62 dB og mindre end eller lig med 64 dB
Lden_64_66_dB
flade
Lden større end 64 dB og mindre end eller lig med 66 dB
Lden_66_68_dB
flade
Lden større end 66 dB og mindre end eller lig med 68 dB
 
 
 
Lden_53_58_dB
flade
Lden større end 53 dB og mindre end eller lig med 58 dB
Lden_58_63_dB
flade
Lden større end 58 dB og mindre end eller lig med 63 dB
Lden_63_68_dB
flade
Lden større end 63 dB og mindre end eller lig med 68 dB
Lden_68_73_dB
flade
Lden større end 68 dB og mindre end eller lig med 73 dB
 
 
 
Lden_-1-1_dB
flade
Ændring i Lden i intervallet større end -1 dB og mindre end eller lig med 1 dB
Lden_forh_1-3_dB
flade
Forhøjet Lden i intervallet større end 1 dB og mindre end eller lig med 3 dB
Lden_forh_3-5_dB
flade
Forhøjet Lden i intervallet større end 3 dB og mindre end eller lig med 5 dB
Lden_forh_5+_dB
flade
Forhøjet Lden større end eller lig med 5 dB
 
 
 
Lden_redu_1-3_dB
flade
Reduceret Lden i intervallet større end 1 dB og mindre end eller lig med 3 dB
Lden_redu_3-5_dB
flade
Reduceret Lden i intervallet større end 3 dB og mindre end eller lig med 5 dB
Lden_redu_5+_dB
flade
Reduceret Lden større end eller lig med 5 dB
Støjskærm_6m
linje
6 m høj Støjskærm medtaget i beregning
Støjskærm_5m
linje
5 m høj Støjskærm medtaget i beregning
Støjskærm_4m
linje
4 m høj Støjskærm medtaget i beregning
Støjskærm_3m
linje
3 m høj Støjskærm medtaget i beregning
Støjskærm_anden
linje
Støjskærm medtaget i beregning anden højde end 3, 4  5 og 6 m.
Støjdæmpende autoværn
linje
Støjreducerende autoværn medtaget i beregning.
Støjvold_omrids_kant/top
linje
Nye volde, som ikke er en del af eksisterende terræn.
Beregningspunkt
punkt
Punkt hvor der udført punktberegning
Beregningspunkt_tekst
tekst
støjværdi i beregningspunkt i hele dB
Beregningsområde
flade
Afgrænsning af beregningsområde
 

 

 

Udveksling

Filnavn

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                          Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5

Filnavngivning for modellen for beregning af støj for et årstal med eller uden projekt skal følge flg. syntakst:

 - 'Etape_ beregningsår_p/u_fase.stj.dgn'  | 
Eksempel: '6714_2018_p_f3.stj.dgn
 
Filnavngivning for modellen for den difference mellem 2 støjberegninger skal følge flg. syntakst:
 
 - 'Etape_ beregningsår1_p/u-beregningsår2_p/u_fase.stj.dgn' | Eksempel: '6714_2016_u-2018_p_f3.stj.dgn
 
”p” angiver at det er med projekt og ”u” angiver at det er eksisterende forhold
 
BEMÆRK: fase = f2 (fase 2), f3l (fase 3, linjebesigtigelse), f3d (fase 3, detailbesigtigelse), f4 (fase 4), f5 (fase 5).
 
Filformat
Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
- Microstation Design fil-format
 
 
 
Opdateringsfrekvens
Efter aftale


Kontakt
Svend Elgaard (Fagkoordinator) | mail: sve@vd.dk | tlf.: 7244 2305        |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016