Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Støjprojekt

 

Støjprojekt:  under udarbejdelse

​Hvad skal projektet indeholde:

 • ​Oversigtsplan 1:25.000

 • Planer 1:1000

 • Diverse bygværkstegninger

​Link til:

Tegningshoved:

Se - Tegningshoved - bygværker, støjskærme

Her beskrives hvad der skal stå i tegningshovedet titelfelt hvor der er plads til 3 linier:

Tegningsnummeret f.eks. ”6620-148-100” består af 3 dele - er også beskrevet under tegningshovedet.

 

Teksthøjder /  Stregtykkelse:

Se skema med teksthøjder - Teksthøjder for planer
Stregtykkelser m.m., se Stregtykkelser og farver   
  

Arkivering:

Fagmodeller og tegninger afleveres under det projekt sagen har i ProjectWise.

Fagmodeller og tegninger afleveres som minimum til hver faseskifte og til afslutning Som udført.

Tegninger skal være georefereret.

Tegn_hoved_bygværk _mindre anlæg.png

Eksempel på Oversigtplan​ 1:25.000 6080-1076.png
6080-1076.pdf6080-1076.pdf

Planen skal indeholde: 

Til hvert udbud oprettes der en ny oversigtsplan. 

Tegningen skal være i mål 1:25.000 og dække hele strækningen - dog max 7 foldemærket. Se Foldemærker

 
Ved brug af MicroStation er følgende dgnlib til rådighed - 

pw.vd.dk:Vejdirektoratet\Documents\Systemadministration\Workspace\Standards\dgnlib\lag\DgnLib - Oversigtsplaner

Opsætning af oversigtsplan:   Oversigtsplaner - 25000

​Eksempel - Plan 

​Eksempel på 1:1000  - udbud til projektering

 

6080-4059.png
6080-4059.pdf6080-4059.pdf

 

 

Eksempel på 1:500 - til udførsel

H05037-073.13-309lille.png
H05037-073.13-309.pdfH05037-073.13-309.pdf

 

 

Planen skal indeholde:  

Tegnes 1:1000 ved udbud til projektering.

Til udførsel tegnes planer 1:500

Støjskærms projektet vist med rødt  grundkort.

 • Projektgrænse / entreprisegrænse i blå

 • Arealerhvervelse vises sort fuldoptruken linje
  Midlertidig arbejdsareal vises sort punkteret
  Servitutter vises sort tynkt punkteret

 • Vejnavne, de eksisterende vejnavne i sort  

 • Stationering/kilometrering til projekt vises rødt

 • Eksist. kilometrering vises pr. 100

 • Mål på kørespor/cykelsti/fortov/heller/rabat, vises sort

 • Tekster til projektet - f.eks. adgangsvej, regnvandsbassin skrives i rødt

 • Evt.  eksisterende afstribning - kan vises nedtonet

 • Ny afvanding vises y afvanding vises y afvanding vises y afvanding vises blå

 • Eksist. afvanding visesksist. afvanding vises  - grå

 • Autoværn vises med farver om det er eksist. eller nyt

 • Nordpil

 • 2 koordinatkryds med labels

 • Signatureforklaring

 • Oven over tegningshovedet skal der stå hvilket koordinat- og højdesystem der er brugt på strækningen.

 • Der er ikke revisionsbjælke på første godkendte tegning og tegninger godkendes først til udbud.

 • Tegninger skal være georefereret. 

​Eksempel - Plan med revisionsbjælke: 6080-4058.png
6080-4058.pdf6080-4058.pdf

Revisionsbjælken er placeret over tegninghovedet

Revisioner er med bogstav - i dette eksempel A

 

 

oprettet den 09-04-2021 dba@vd.dk