Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Større bygværker (Broer)

Bro (Større bygværk)stor bro.jpg 
Indhold

Opgavebeskrivelser

3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter.
 
Det skal være muligt for en computer med almindelige specifikationer, at håndtere modellen. Det skal være muligt at slukke for lag med mange detaljer,
som kan give gener når modellen skal roteres og inspiceres.
 
3D-modellen kan enten afleveres som en samlet model, eller som et antal delmodeller, som kan indsættes som referencer i en fællesmodel.
 
3D-modellen skal som minimum opdeles i komponeter i henhold til DANBRO+ elementliste på niveau 4, standard konstruktionselementer som er angivet i DANBRO+ (www.danbroplus.dk). 
Komponenterne navngives og nummereres i overensstemmelse med "Operation & Maintenance Manual".
 
 Tabel over standardelementer i DANBRO+.
Elementliste for elementniveau 4 med beskrivelse af den ønskede detaljeringsgrad og informationsniveau.
​ ​ ​
Nr.
Element
Beskrivelse
Illustration
X.XX.4 Konstruktioner

4.2

Fløje

 
 
 
​Fløje modelleres med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til udviklingsniveau 5.
image001.jpg
​4.3 ​Skråninger Skråninger modelleres med præcis 3D geometrisk overflade og 3D bundlinje.
Skråninger skal modelleres til minimum 0,5 meter under terræn.
Detaljeres til udviklingsniveau 5.​
image002.jpg
​4.4 ​Endeunderstøtninger ​Endeunderstøtninger modelleres med præcis 3D overflade.
Detaljeres til udviklingsniveau 5.
image003.jpg
​4.5 ​Mellemunderstøtninger Mellemunderstøtninger modellers med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til udviklingsniveau 5.​
image004.jpg
​4.6 ​Lejer
​Lejer skal modellers som en visuel signatur med korrekt rumlig udstrækning og geolokalisering.
Detaljeres svarende til udviklingsniveau 4.​
image005.jpg
​4.7 ​Bærende overbygning ​Bærende overbygning modelleres med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til udviklingsniveau 5.​
Den bærende overbygning skal underopdeles i hovedkomponenter, såsom: Skillevægge, tværskot, eksternt forspændingssystem, brodragere osv.
image006.jpg 
​4.8 ​Fugtisolering ​Fugtisolering skal modelleres som en visuel signatur med korrekt rumlig udstrækning og geolokalisering.
Detaljeres svarende til udviklingsniveau 4.​
image007.jpg
​4.9 Kantbjælker​ ​Kantbjælker modelleres med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til udviklingsniveau 5.​
image008.jpg
​4.10 ​Autoværn / Rækværk ​Autoværn/rækværk modelleres med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til udviklingsniveau 5.​
image009.jpg
​4.11 ​Belægninger ​Belægninger modelleres med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til udviklingsniveau 5.
image010.jpg
​4.12 ​Dilatationsfuger ​Dilatationsfuger skal modellers som en visuel signatur med korrekt rumlig udstrækning og geolokalisering.
Detaljeret svarende til udviklingsniveau 4.
image011.jpg
​4.13 ​Afløbskonstruktioner ​Afløbskonstruktioner skal modellers som en visuel signatur med korrekt rumlig udstrækning og geolokalisering.
Detaljeret svarende til udviklingsniveau 5.
image012.jpg
​4.14 ​Underført passage Underført passage modelleres med præcis 3D geometrisk overflade som fjord eller vej. Detaljeres til udviklingsniveau 5.
​4.15 ​Bygninger Bygninger modellers som en ydre afgrænsning med præcis 3D geometrisk overflade. Detaljeres til udviklingsniveau 4.​​ image013.jpg
​4.16 ​Dæmninger ​Dæmninger modelleres med præcis 3D geometrisk overflade som fjord eller vej. Detaljeres til udviklingsniveau 5. image014.jpg
​4.17 ​Bundbeskyttelse ​Bundbeskyttelse modelleres med præcis 3D geometrisk overflade som fjord eller vej. Detaljeres til udviklingsniveau 5. image015.jpg
​4.20 ​Pyloner Pyloner modelleres med præcis 3D geometrisk overflade som fjord eller vej. Detaljeres til udviklingsniveau 5.​ image016.jpg
4.21​ ​Ankerblok Ankerblok modelleres med præcis 3D geometrisk overflade som fjord eller vej. Detaljeres til udviklingsniveau 5.​
​4.22 ​Kabelsystem ​Kabelsystem skal modelleres som en visuel signatur med korrekt rumlig udstrækning og geolokalisering.
Detaljeret svarende til udviklingsniveau 4.
​ ​ ​ ​
X.XX.6 Installationer
6.60​ El-forsyning​ ​Elforsyning modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen.
Føringen detaljeres kun overordnet til udviklingsniveau 3, men de enkelte dele såsom kabelbakker, armaturer og skabe mv. tegnes som en rumlig signatur med angivelse af den rumlige udstrækning, men ikke den detaljerede geometri.
image017.jpg
​6.61 ​Styring og overvågning Styring og overvågning modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen.
Føringen detaljeres kun overordnet til udviklingsniveau 3, men de enkelte dele såsom kabelbakker og skabe mv. tegnes som en rumlig signatur med angivelse af den rumlige udstrækning, men ikke den detaljerede geometri.
image017.jpg
6.63​ Brandmelding og -bekæmpelse​ ​Brandmelding og -bekæmpelse modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen.
Føringen detaljeres kun overordnet til udviklingsniveau 3, men de enkelte dele såsom brandmeldere mv. tegnes som en rumlig signatur med angivelse af den rumlige udstrækning, men ikke den detaljerede geometri.
image017.jpg
​6.66 ​Belysningsanlæg ​Belysningsanlæg modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen.
Føringen detaljeres kun overordnet til udviklingsniveau 4, men de enkelte dele såsom armaturer mv. tegnes som en rumlig signatur med angivelse af den rumlige udstrækning, men ikke den detaljerede geometri.
image017.jpg
​6.69 Bygningsinstallationer​ Bygningsinstallationer, såsom kabelbakker mv., skal modelleres som en visuel signatur med korrekt rumlig udstrækning oggeolokalisering. Detaljeret svarende til udviklingsniveau 4. image017.jpg
​6.70 ​Luft- og søfartsafmærkning ​​​Luft- og søfartsafmærkning modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen.
Føringen detaljeres kun overordnet til udviklingsniveau 3, men de enkelte dele såsom bøjer mv. tegnes som en rumlig signatur med angivelse af den rumlige udstrækning, men ikke den detaljerede geometri.
image017.jpg
 
 
  
 
De ovennævnte standardelementer skal navngives som beskrevet, og eventuelle underkomponenter skal mærkes entydigt,
således at de enkelte elementer og underkomponenter kan identificeres entydigt i modellen.
 
Sammenhæng mellem database til 'Drift og Vedligehold' og 3D-model
3D-modellen for det større bygværk skal opdeles i modelelementer og navngives, således at standardelementerne i databasen til 'Drift og Vedligehold' kan knyttes til et tilsvarende modelelement i 3D-modellen jf. IKT-beskrivelsen til udbuddet.
 

Detaljeringsniveau for 3D-model

Elementer under 50 mm. i diameter skal ikke modelleres, medmindre de er essentielle for bygværkets granskning.
 
'Som udført' 3D-model:
'Som udført'-modellen skal modelleres til informationsniveau 4, hvorved menes at alle elementer skal være modelleret som en fysisk realiserbar løsning.
Modellen skal være entydig detaljeret, således at den kan danne grundlag for 'Drift og Vedligehold'.
 
Arbejdsmodeller og projektmodeller:
Arbejdsmodeller og projektmodeller skal afleveres i en til stadet passende detaljeringsgrad.
 
Projektmodellen til granskning skal som minimum indeholde geometrisk korrekt 3D-model af hele anlægskonstruktionen, hvor hovedgeometrien for de enkelte del-komponenter er modelleret teoretisk korrekt.
 
Hvad angår armeringen skal entreprenøren som minimum vise eksempler i 3D for udvalgte komponenter såsom:

Typiske viaduktfag:

     ·       Tværskot over pille (inkl. forankring af forspænding og lokal armering over lejer)
     ·       Tværskot ved dilatationsfuge (forankring af buffere og tie-down kabler)
     ·       "Deviator" for ekstrn forspænding inde i brokassen
     ·       Pille-hoved inkl. lejeplinte
     ·       Forankring af tværforspænding i kantbjælker


Skråstagsbro:

     ·       Monolitisk forbindelse mellem pylon og drager
     ·       Stag-forankring i pylon
     ·       Stag-forankring i drager
     ·       Tværskot over ankerpille ved skråstagsbro

I forhold er til adgangsforhold skal føgende fritrumsforhold modelleres for at sikre at der er tilstrækkelig plads til adgang og evt. transport af emner/materiale

     -       Landfæster
     -       Adgang til pilletop med lejer samt indre af typisk pille
     -       Adgang til pilletop med lejer samt indre af anker pille
     -       Adgang til pilletop med lejer samt underside af dilatationsfuge
     -       Adgang til buffere
     -       Adgang til tie-down ankre i pille
     -       Adgang til tie-down ankre i brodragere
     -       Adgang til forankring af kabelstag i øvre del af pylon
     -       Adgang til indre af nedre del af pylon
     -       Gennemgang i brodragere ved pylon
     -       Elevator

 
 
Afvigelser

Typetegninger

Afgravning og tilfyldning, fugtisolering, brobelægning.
 

Udseende

Lagnavngivning

Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne
  
  
  
  
Afvanding, uspecificeretTB_K_VND_-----
  
Dræn til afvandingTB_K_VND_Draen
  
AfvandingsledningTB_K_VND_Ledn-
  
Nedløbsbrønd ved konstruktionens enderTB_K_VND_NBrnd
  
Indstøbt brønd i konstruktionTB_K_VND_Bron-
  
AnkerTB_K_---_Anker
  
Detalje af ankerTB_K_---_Anker_D
  
ArmeringTB_K_---_Arm--
  
Ekstra armeringTB_K_---_Arm--_Ekstra
  
Skjult armering (gemt bag anden del)TB_K_---_Arm--_G
  
BroautoværnTB_U_APT_BAutV
  
Fundament for autoværnTB_U_APT_AutoV_Fund
  
VejautoværnTB_U_APT_AutoV
  
Asfaltbelægning på vej/konstruktionTB_K_---_Belag
  
BetonTB_K_---_Beton
  
Interim betonTB_I_---_Beton
  
Skjult beton (gemt bag anden del)TB_K_---_Beton_G
  
Skravering af areal til betonTB_A_MAT_Beton
  
Bjælke, uspecificeretTB_K_BJL_-----
  
Armering i bjælkeTB_K_BJL_Arm--
  
Belægning på bjælkeTB_K_BJL_Belag
  
BetonbjælkeTB_K_BJL_Beton
  
Ekstra armering i bjælkeTB_K_BJL_Arm--_Ekstra
  
Element bjælkeTB_K_BJL_Elem-
  
Fuger i bjælkeTB_K_BJL_Fuge-
  
Opstalt af bjælkeTB_K_BJL_-----_Op
  
Skjult bjælke (gemt bag anden del)TB_K_BJL_-----_G
  
Støbeskel i bjælkeTB_K_BJL_SSkel
  
StålbjælkeTB_K_BJL_Staal
  
BrofugeTB_K_---_BrFug
1 - 30Næste
  


Udveksling

Filnavn 

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                          Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5

Filnavn

Filnavngivning af denne model skal følge flg. syntakst:

 - '
Etape_stationering_fase.bv'     |     Eksempel: '93200_11200-16600_f5.bv'

BEMÆRK: fase = f5 (fase 5).
 

Filformat

Vejdirektoratet modtager kun modeller i følgende format:
 
- Microstation Design fil-format

Opdateringsfrekvens
Foreløbige 3D-modeller skal løbende afleveres til bygherren. Desuden skal færdige 3D-modeller foreligge opdateret ved hver leverance af projektmateriale til bygherren.
 
Ved projektopstart skal der udarbejdes en tidsplan for hvornår der skal afleveres 3D-modeller. Tidsplaen udarbejdes i samarbejde med bygherren, og skal godkendes af bygherren.

Efter bygherrens godkendelse af projektmaterialet, skal aftalte ændringer indarbejdes i modellerne.
Ved entreprisens afslutning skal der foreligge "Som udført" 3D-modeller for bygværket.
 

Kontakt
Søren Hauge Krabbe (Ingeniør) | mail: skra@vd.dk | tlf.: 7244 2351    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016