Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Større bygværker (Tunneler)

Tunnel (Større bygværk) 
Indhold

Opgavebeskrivelser

3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter.
 
Det skal være muligt for en computer med almindelige specifikationer, at håndtere modellen. Det skal være muligt at slukke for lag med mange detaljer,
som kan give gener når modellen skal roteres og inspiceres.
 
3D-modellen kan enten afleveres som en samlet model, eller som et antal delmodeller, som kan indsættes som referencer i en fællesmodel.
 
3D-modellen skal som minimum opdeles i komponeter i henhold til DANBRO+ elementliste på niveau 4, standard konstruktionselementer som er angivet i DANBRO+ (www.danbroplus.dk). 
Komponenterne navngives og nummereres i overensstemmelse med "Operation & Maintenance Manual".
 
Tabel over standardelementer i DANBRO+.
Elementliste for elementniveau 3, 4 og (evt. 5) med angivelse af detaljeringsgrad
Nr.
Element
Beskrivelse
Evt. illustration
 
 
 
 
Referencelinje - Fagmodel
 
 
Referencelinje for tunnel
Referencelinje for tunnel er baseret på 3D-fagmodellen "Centerlinje" og
er en del af denne model. Referencelinjen refererer til centerlinjen og placeres på et særskilt lag i fagmodellen.
Detaljeres til informationsniveau 4.
Referencelinje for tunnel.jpg 
 
 
 
Marint terræn - Fagmodel
 
 Eret på
Model af havbund
3D-Bathymetrimodel med trianguleret overflade, baseret på opmålinger på stedet
Model af havbund.jpg


Rende i havbund
Rende i havbund, skærvefundament, tilbagefyld langs elementer og beskyttelseslag modelleres med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til informationsniveau 4
Rende i havbund.jpg
 
 
 
 
 
x.xx.4
Konstruktioner - Fagmodel
 
 
4.10
Autoværn / rækværk
Autoværn/rækværk modelleres med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til informationsniveau 4. 
 1.png

4.11
Belægninger
Belægninger modelleres med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til informationsniveau 4.
 2.png

4.12
Dilationsfuger
Dilationsfuger skal modelleres som en visuel signatur med korrekt rumlig udstrækning og geolokalisering.
Detaljeres svarende til informations-niveau 3.
 

Dilationsfuger.png

4.13
Afløbskonstruktioner
Afløbskonstruktioner skal modelleres som en visuel signatur med korrekt rumlig udstrækning og geolokalisering.
Detaljeres svarende til informationsniveau 4.
 4.png

4.40
Tunnelkonstruktion
 
 
4.40.1
Tunnelrør, Sænketunnel
De enkelte tunnelelementer modelleres med såvel ydre, som indre afgrænsning og med præcis 3D geometrisk overflade. Detaljeres til informationsniveau 4 og udføres i øvrigt iht. Fagmodel for bygværker
 Tunnelrør.jpg

4.40.1.x
Tunnelrør,
Cut & Cover
Tunneldelen, bestående af bundplade, vægge og topplade modelleres med såvel ydre, som indre afgrænsning og med præcis 3D geometrisk overflade. Detaljeres til informationsniveau 4 og udføres i øvrigt iht. Fagmodel for bygværker
Tunnelrør1.png

 
4.40.1.x
Tunnelrør,
Boret tunnel
 
Tunnelrøret modelleres med såvel ydre, som indre afgrænsning og med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til informationsniveau 4 og udføres i øvrigt iht. Fagmodel for bygværker
 Tunnelrør2.png

4.40.1.1
Portalbygning
Bygninger modelleres med deres ydre afgrænsning og med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til informationsniveau 4 og udføres i øvrigt iht. Fagmodel for bygværker
 Portalbygning.jpg

4.41
Rampekonstruktioner
Ramper og tilhørende konstruktioner modelleres med deres ydre afgrænsning og med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til informationsniveau 4.
 Rampekonstruktioner.jpg

4.42
Andre elementer / konstruktive forhold
 
 
4.42.1
Fundamenter
Fundamenter modelleres med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til informationsniveau 4.
 
 Fundamenter.jpg

4.42.2
Dæmninger / Stenkastning
Dæmninger modelleres med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til informationsniveau 4.
 Dæmninger.png

4.42.3
Solafskærmning
Solafskærmning modelleres med præcis 3D geometrisk overflade.
Detaljeres til informationsniveau 4.
 Solafskærmning.jpg

4.42.6
Brandskabe
Brandskabe modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen.
Føringsveje detaljeres kun overordnet til informationsniveau 3.
 
 Brandskabe.jpg

4.42.9
Skilteportaler
Skilteportaler skal modelleres som en visuel signatur med korrekt rumlig udstrækning og geolokalisering og udarbejdes iht. Vejdirektoratets typetegninger for portalopsætning med belysning.
 Skilteportaler.png

 
 
 
 
x.xx.6
Installationer - Fagmodel
 
 
6.60
El-forsyning
Elforsyning modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen.
Føringen detaljeres kun overordnet til informationsniveau 2, mens de enkelte dele så som kabelbakker, armaturer og skabe mv. modelleres som en rumlig signatur med angivelse af den rumlige udstrækning, men ikke den detaljerede geometri.
 Elforsyning.jpg

6.61
Styring og overvågning
Installationer og komponenter for styring og overvågning modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen.
Føringen detaljeres kun overordnet til informationsniveau 3, mens de enkelte dele så som kabelbakker og skabe mv. modelleres som en rumlig signatur med angivelse af den rumlige udstrækning, men ikke den detaljerede geometri.
 Elforsyning.jpg

6.62
Kommunikation
Installationer og komponenter for kommunikation modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen.
Føringen detaljeres kun overordnet til informationsniveau 3, mens de enkelte dele så som kabelbakker og skabe mv. tegnes som en rumligsignatur med angivelse af den rumlige
udstrækning, men ikke den detaljerede geometri.
 Elforsyning.jpg
6.63
Brandmelding og -bekæmpelse
Installationer og komponenter for brandmelding og -bekæmpelse modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen. Føringen detaljeres kun overordnet til informationsniveau 3, mens de enkelte dele så som kabelbakker og skabe mv. tegnes som en rumligsignatur med angivelse af den rumlige udstrækning, men ikke den detaljerede geometri.
 Elforsyning.jpg
6.64
Alarmskabe og nøddøre
Alarmskabe og nøddøre modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen. Føringsveje detaljeres kun overordnet til informationsniveau 3.
 Elforsyning.jpg
6.65
Trafikanlæg
Trafikanlæg modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen. Føringen detaljeres kun overordnet til informationsniveau 3, mens de enkelte dele så som armaturer mv. modelleres som en rumlig signatur med angivelse af den rumlige udstrækning, men ikke den detaljerede geometri.
 Elforsyning.jpg
6.66
Belysningsanlæg
Belysningsanlæg modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen. Føringsveje detaljeres kun overordnet til informationsniveau 3, mens de enkelte dele så som armaturer mv. modelleres som en rumlig signatur med angivelse af den rumlige udstrækning, men ikke den detaljerede geometri.
 Elforsyning.jpg
6.67
Afvandingsanlæg
Afvandingsanlæg skal modelleres som en visuel signatur med korrekt rumlig udstrækning og geolokalisering.
Detaljeres svarende til informationsniveau 3.
 Elforsyning.jpg
6.68
Ventilationsanlæg
Ventilationsanlæg skal modelleres som en visuel signatur med korrekt rumlig udstrækning og geolokalisering.
Detaljeres svarende til informationsniveau 3.
 Elforsyning.jpg
6.69
Bygningsinstallationer
Bygningsinstallationer skal modelleres som en visuel signatur med korrekt rumlig udstrækning og geolokalisering. Detaljeres svarende til informationsniveau 3.
 Elforsyning.jpg
6.70
Luft- og søfartsafmærkning
Luft- og søfartsafmærkning modelleres kun i form af en overordnet rumlig signatur med præcis geolokalisering uden detaljering af selve forsyningen. Føringen detaljeres kun overordnet til informationsniveau 3, mens de enkelte dele så som bøjer mv. tegnes som en rumligsignatur med angivelse af den rumlige udstrækning, men ikke den detaljerede geometri.
 Elforsyning.jpg
 
 
 
 
x.xx.8
Bygninger - Fagmodel
 
 
8.80
Bygninger
Bygninger modelleres med præcis 3D geometrisk overflade. Detaljeres til informationsniveau 3 og udføres i øvrigt iht. Fagmodel for bygværker
 Bygninger.png

  
 
De ovennævnte standardelementer skal navngives som beskrevet, og eventuelle underkomponenter skal mærkes entydigt,
således at de enkelte elementer og underkomponenter kan identificeres entydigt i modellen.
 
Sammenhæng mellem database til 'Drift og Vedligehold' og 3D-model
3D-modellen for det større bygværk skal opdeles i modelelementer og navngives, således at standardelementerne i databasen
til 'Drift og Vedligehold' kan knyttes til et tilsvarende modelelement i 3D-modellen jf. IKT-beskrivelsen til udbuddet.
 

Detaljeringsniveau for 3D-model

Elementer under 50 mm. i diameter skal ikke modelleres, medmindre de er essentielle for bygværkets granskning.
 
'Som udført' 3D-model:
'Som udført'-modellen skal modelleres til informationsniveau 4, hvorved menes at alle elementer skal være modelleret som en fysisk realiserbar løsning.
Modellen skal være entydig detaljeret, således at den kan danne grundlag for 'Drift og Vedligehold'.
 
Arbejdsmodeller og projektmodeller:
Arbejdsmodeller og projektmodeller skal afleveres i en til stadet passende detaljeringsgrad.
 
Projektmodellen til granskning skal som minimum indeholde geometrisk korrekt 3D-model af hele anlægskonstruktionen,
hvor hovedgeometrienfor de enkelte del-komponenter er modelleret teoretisk korrekt.
 
Hvad angår armeringen skal entreprenøren som minimum vise eksempler i 3D for udvalgte komponenter:

·       Støbesamlinger
·       Fuger for vandtæthed
 
 
Afvigelser

Typetegninger

Afgravning og tilfyldning, fugtisolering, brobelægning.
 

Udseende

Lagnavngivning

Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne
Se lagnavne her: 
Tunnel_lagnavne.pdf
 


Udveksling

Filnavn 

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1 - 5 samt fagmodel filnavn

Filnavn

Filnavngivning af denne model skal følge flg. syntakst:

 - '
Etape_stationering_fase.tun'     |     Eksempel: '93200_11200-16600_f3d.tun'

BEMÆRK: fase = f2 (fase 2), f3l (fase 3, linjebesigtigelse), f3d (fase 3, detailbesigtigelse), f4 (fase 4), f5 (fase 5).
 

Filformat

Vejdirektoratet kan levere en model i nedenstående filformater:
 
- Microstation Design fil-format
AutoCad Drawing fil-format
 
Vejdirektoratet modtager kun modeller i følgende format:
 
- Microstation Design fil-format

Opdateringsfrekvens
Foreløbige 3D-modeller skal løbende afleveres til bygherren. Desuden skal færdige 3D-modeller foreligge opdateret ved hver
leverance af projektmateriale til bygherren.
 
Ved projektopstart skal der udarbejdes en tidsplan for hvornår der skal afleveres 3D-modeller. Tidsplaen udarbejdes i
samarbejde med bygherren, og skal godkendes af bygherren.

Efter bygherrens godkendelse af projektmaterialet, skal aftalte ændringer indarbejdes i modellerne.
Ved entreprisens afslutning skal der foreligge "Som udført" 3D-modeller for bygværket.
 

Kontakt
Søren Hauge Krabbe (Ingeniør) | mail: skra@vd.dk | tlf.: 7244 2351    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016