Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Tegningshoved - Bygværker (bro, spunsvægge, støjskærme og skilteportaler)

TEGNINGSHOVED

Bygværker 

Nedenstående anvisninger gælder kun for de bygværker, som tildeles et bygværksnr. - broer, spunsvægge, støjskærme og skilteportaler.
 
Tegn_hoved_bygværk2.png
Der bruges skrift font "Arial", lodret skrift samt store og små bogstaver. Hovedet findes som celle "HKONSU" i cellebiblioteket -  Cellebibliotek til rådighed - pw.vd.dk:Vejdirektoratet\Documents\Systemadministration\Workspace\Standards\cell64\rammer.cel, hvor der automatisk udfyldes med den rigtige skriftstørrelse
Tegningshovedet anbringes så der er 0.5 cm afstand mellem tegningsrammen og tegningshovedet.
 
Rådgivers logo og firmanavn skal være indeholdt i Vejdirektoratets tegningshoved i felt "1".
 
Tegningshovedets 2 øverste linjer indeholder dels "Strækningsnr. og betegnelse" samt "Etape nr. og betegnelse".
Teksten i disse 2 linjer er bestemt af Vejdirektoratet og må IKKE ændres.
 
I tegningshovedet skal der i titelfeltet være plads til 3 linier:
   1. linie indeholder betegnelse af entreprise
   2. linie indeholder betegnelse af bygværk med registreringsnummer i parentes
   3. linie indeholder betegnelse af indhold for den aktuelle tegning
 

Tegningsnumre til bygværker udtages IKKE via tegningsnummersystemet, Bygværksnummer fåes ved henvendelse i VD´s broafdeling.

Tegningsnumret styre rådgiver selv, når de har modtaget bygværksnummerne og nedenstående beskrivelse.

 
Tegningsnummeret f.eks. ”6620-148-100” består af 3 dele:
   1. del - er delstrækning/etape (f.eks. etape 6620)
   2. del - er bygværksløbenummer (f.eks. løbenr. 148) - "her kan man vælge at benytte det 5 ciffrede Reg. nr. i sted for bygværksnumret.
   3. del - er tegningsløbenummer (f.eks. løbenr. 100)
 
Nummersystemet giver følgende muligheder:
  • Direkte reference til delstrækning/etape.
  • Identifikation af bygværk.

De 3 sidste cifre i tegningsnummeret:

  • Tegningsnumre < 099 benyttes til projektforslag og udbud.
  • Tegningsnumre > 100 benyttes til detailprojekt og udførelse.
 

Når en bygværkstegning er godkendt og underskrevet, afleveres den til DanBro (ikke til Locator)

  • Tegninger med revisionsskyer må ikke underskrives, før "skyerne" er fjernet.
  •  
Bygværksnumre på statsvejene er opbygget som nedenstående:
 
BBBVVVV-D-NNN.nn
BBB          Vejbestyrelse
VVVV        Vejnummer
D               Vejdel
NNN.nn      Bygværksløbenummer, evt. med decimaler
 

Bygværker - Mindre anlæg

  Følg ovenstående anvisning vedrørende udfyldning af tegningshovedet til Bygværker der er tildelt bygværksnumre.

Tegningshovedets 2 øverste linjer indeholder dels "Strækningsnr. og betegnelse" samt "Etape nr. og betegnelse".
Teksten i disse 2 linjer er bestemt af Vejdirektoratet og må IKKE ændres.
 

Tegn_hoved_bygværk _mindre anlæg.png

 

 

Bygværker - Ved revision eller til Som udført

ved efterfølgende revisioner sættes en revisionsbjælke over tegningshovedet.

Der skrives i revisionsbjælken og sættes samme bogstav i tegningshovedet nederst til højre.

Alt andet i tegningshovedet rettes ikke.

Første revision er A efterfølgende revisioner hedder B, C, D.....

ved Som udført påsættes ny revisionsbjælke.

Tegn_hoved_SU_bygværk.png

 


--------------------------------------------------------------------------------
 
Sidst opdateret 08-04-2021 dba@vd.dk