Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Terrænmodel

TerrænmodelTerrænmodel_vd.png 
 

Indhold

Opgavebeskrivelse

3D-model som er en digital terrænmodel (DTM), der består af punkter og linjer, som er målt ved terrænoverfladen, og er grundlag for dannelsen af trekantsmodellen.
 

Afvigelser

Datanøjagtighed

Modellen beskriver terrænoverfladen med en detaljering og nøjagtighed, som afhænger af opmålingsnøjagtigheden og tætheden af punkter.

Data i modellen består af punkter fra en udtyndet punktsky baseret på laserscanning og de objekter fra detailopmålinger, som er målt i terrænhøjde.

Højdemiddelfejlen på punkter fra laserscanning er bedre end 5 cm. og for detailmåling 1 cm. i forhold til referencesystemets fikspunkter.
 

 
Udseende

Modellen er vektorbaseret 
 

Udveksling

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformater:
 
- Microstation Design fil-format

Opdateringsfrekvens
Modellen opdateres ved ændringer.

Kontakt
Søren Krabbe (Ingeniør) | mail: skra@vd.dk | tlf.: 7244 2351    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016