Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tegningsstandard

:

Trafikafvikling - Afmærkning

Trafikafvikling - AfmærkningTrafikafv.png 
Indhold

Opgavebeskrivelse

2D-model som indeholder, arbejdsområder, kørebaneafmærkning, tavler samt kant- og baggrundsafmærkning.
Modellen skal projekteres i overensstemmelse med gældende vejregler for 'Afmærkning af vejarbejder'.
 
Afvigelser
Principtegninger kan findes her: Principtegninger
Håndbøger / vejregler for 'Afmærkning af vejarbejder' med tilhørende tegninger
 

 
Udseende

Lagnavngivning
Levering af data skal ske i overensstemmelse med nedenstående lagnavne:
  
  
  
  
Eksisterende afspærringshegnTrafik - Afspærringshegn eksist
  
Eksisterende energiabsorberende afspærringTrafik - Energiabsorberende afspærring eksist
  
Ny energiabsorberende afspærringTrafik - Energiabsorberende afspærring ny
  
Ny afspærringshegnTrafik - Afspærringshegn ny
  
Eksisterende afstribningTrafik - Afstribning eksist
  
Ny afstribningTrafik - Afstribning ny
  
Eksisterende arbejdsadgangTrafik - Arbejdsadgang eksist
  
Ny arbejdsadgangTrafik - Arbejdsadgang ny
  
Symbol visende ind- og udkørsel for arbejdsadgangTrafik - Arbejdsadgang symbol ind- og udkørsel
  
Eksisterende arbejdsområdeTrafik - Arbejdsområde eksist
  
Ny arbejdsområdeTrafik - Arbejdsområde ny
  
Z93, Gul blink på eksempelvis N42, kantafmærkningTrafik - Z93 Gul blink
  
EntreprisegrænseTrafik - Entreprisegrænse
  
FanerTrafik - Faner
  
HenvisningslinjeTrafik - Henvisningslinje
  
HenvisningspilTrafik - Henvisningspil
  
Eksisterende henvisningstekstTrafik - Henvisning tekst eksist
  
Ny henvisningstekstTrafik - Henvisning tekst ny
  
Eksisterende interimsbelægningTrafik - Interimsbelægning eksist
  
Ny interimsbelægningTrafik - Interimsbelægning ny
  
Eksisterende N42, kantafmærkningTrafik - N42 eksist
  
Ny N42, kantafmærkningTrafik - N42 ny
  
Eksisterende dobbeltsidet N42, kantafmærkningTrafik - N42 Dobbeltside eksist
  
Ny dobbeltsidet N42, kantafmærkningTrafik - N42 Dobbeltside ny
  
Eksisterende N44, kantafmærkningTrafik - N44 eksist
  
Ny N44, kantafmærkningTrafik - N44 ny
  
Eksisterende ledebjælkeTrafik - Ledebjælke eksist
  
Ny ledebjælkeTrafik - Ledebjælke ny
  
LøbelysTrafik - Løbelys
  
N46, Hvid markeringslygteTrafik - N46 Hvis markeringslygte
1 - 30Næste

Udveksling

Filnavn 

For filnavngivning se : Skema med udviklingsniveauer for modeller i fase 1-5 samt fagmodel filnavne - Større anlæg.pdf 

                                          Ofte anvendte fagmodeller for mindre anlægs fase 1-5

Filnavn

Filnavngivning af denne model skal følge flg. syntakst:

 - '
Etape_entreprisenr_vej/bro_skilt_aktivitet_fase.tra.dgn'     |     Eksempel: '6714_201_vej_sk_akt1_f4.tra.dgn'
 - 'Etape_entreprisenr_vej/bro_afmærkning_aktivitet_fase.tra.dgn'     |     Eksempel:  '6714_201_bro_afm_akt1_f4.tra.dgn'

BEMÆRK: aktivitet = akt1 (aktivitet 1), akt2 (aktivitet 2), akt3 (aktivitet 3) osv.
BEMÆRK: vej/bro= vej ved jordbelægnings udbud, bro ved broudbud.
BEMÆRK: fase = f2 (fase 2), f3l (fase 3, linjebesigtigelse), f3d (fase 3, detailbesigtigelse), f4 (fase 4), f5 (fase 5).
 

Filformat

Vejdirektoratet kan levere modeller i flg. filformat:
 
- Microstation Design fil-format

Vejdirektoratet modtager kun modeller i flg. filformat:
 
- Microstation Design fil-format
 Kontakt
Louise Walsted Thorsen (Teknisk Designer) | mail: lwt@vd.dk | tlf.: 7244 2502    |    Morten Sørensen (CAD-Supporter) | mail: msor@vd.dk | tlf.: 4123 6016