Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Miljø

Temakort

Se beskrivelse af fagmodel på Modelstandard

Udviklingsniveauer, Lagnavngivning og fagmodelnavngivning  Modelstandard

temakort_10000.png

temakort_10000.pdfSe eksempel

 

Den færdige tegning skal være i mål 1:10.000 - begyndende i en hel station og må max være 7 folder incl. tegningshovedet Foldemærker

Kortgrundlag :  Brug Gråtonet KMS kort

Temaer og Ledninger:

  • Temaerne findes på "Miljøportalen", og ved brug af MicroStation findes signaturer under "Cellebibliotek - signatur og noterModelstandard - Downloadse miljø
  • Store vigtige ledninger (gas, fjernvarme, højspændingsjordkabel og olie) indtegnes og med samme farver og signatur som på ledningsplanerne, se Besigtigelse - Ledningsplan

 
Stregtykkelser og farver, se  stregtykkelser og farver
 
Påskrift, se  Teksthøjder for planer

Ved brug af MicroStation findes signatur og noter under "Cellebibliotek - signatur og noterModelstandard - Download

Oven over tegningshovedet skal der stå hvilket koordinat- og højdesystem der er brugt på strækningen.

 

Tegningsnummeret udtages i Vejdirektoratets tegningsnummersystem tn.vd.dk - se også Tegningsnummerering

  • I tegningshovedets skrives den aktuelle fase (Forundersøgelse eller VVM undersøgelse) - Temakort, se  tegn_hoved_tema.pdfeksempel
Tegningen arkiveres i ​Vejdirektoratets tegningsarkivsystem (Locator), se beskrivelse  Locator - Vejdirektoratets tegningsarkiv

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Sidst opdateret 09.02.2018  hri@vd.dk